Delegacija OŠ „Hayriye Kayraklı“ u posjeti Općini Jablanica

Delegacija Osnovne škole „Hayriye Kayraklı“ iz  pobratimske općine Bağcılar, Istanbul, Republika Turska, u utorak 16.11.2021. godine posjetila je Općinu Jablanica i Općinskog načelnika Damira Šabanovića.

Delegaciju škole, koja je u posjeti JU OŠ „Suljo Čilić“ Jablanica, pored učenika i nastavnika čine direktor škole Bayram Cetin i predsjednik vijeća roditelja Reis Canpolat. Zahvaljujući uspješnoj šestogodišnjoj saradnji osnovnih škola u junu ove godine uspostavljeno je bratimljenje lokalnih samouprava, a nastavak te saradnje  upravo je i bila tema današnjeg sastanka.