Javni poziv političkim subjektima za učešće u predizbornom programu RTV Jablanica

Broj: 145/2022

Jablanica, 11.08.2022. godine

 

Opći izbori u Bosni i Hercegovini će biti održani 2. oktobra 2022. godine. Službeni početak izborne kampanje za Opće izbore je 2. septembar 2022. godine.

JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica upućuje

J A V N I  P O Z I V

 

svim političkim subjektima, koji su ovjereni za učešće na Općim izborima 2022. godine u izbornoj jedinici Jablanica, da se prijave za učešće u radijskom i televizijskom predizbornom programu „RTV Jablanica“.

Svoje potpisane i ovjerene prijave politički subjekti mogu dostaviti do četvrtka, 18.08.2022. godine, na jedan od sljedećih načina:

  • direktno, u prostorije JP „RTV Jablanica“, ul. Trg Oslobođenja bb, Jablanica (radnim danima od 9 do 14 sati),
  • poštom, na adresu: JP „RTV Jablanica“ d.o.o Jablanica, ul. Trg Oslobođenja bb, 88420 Jablanica,
  • na e-mail adresu: rtv.jab@bih.net.ba

Žrijebanje za određivanje rasporeda učešća političkih subjekata u predizbornom programu će biti obavljeno u prostorijama JP „RTV Jablanica“ u ponedjeljak, 22.08.2022.godine, u 11 sati.

Predstavnici političkih subjekata mogu prisustvovati postupku žrijebanja.

 

V.D.  D I R E K T O R

Almina Kurić,  dipl. pravnik