Objavljena privremena rang-lista za dodjelu stipendija

Komisija za stipendije općine Jablanica obavještava učesnike Konkursa za stipendiju da je donesena i objavljena Privremena rang-lista za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2022/2023 godinu.

Privremena rang-lista objavljena je na oglasnoj tabli Općine Jablanica i internet stranici Općine: www.jablanica.ba

U roku od osam dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste, zaključno sa četvrtkom 29.12.2022. godine, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Službe za opću upravu (Šalter sala Općine).

Odluka o prigovoru je konačna.

Nakon isteka roka za prigovor, Općinski načelnik će razmotriti pristigle prigovore zajedno sa Komisijom te utvrditi konačnu rang-listu kandidata i donijeti Odluku o dodjeli stipendija.