ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA, BROJ: 73-14/2020 OD 1.6.2020. GODINE

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1. b Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“, broj 39/14), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“  d.o.o.Jablanica, i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 73-13/2020 od 01.06.2020.godine, u postupku javne nabavke audio –video opreme direktor JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica je donio

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:73-13/2020 od 01.06.2020.godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1KP/20 – nabavka audio – video opreme, dodjeljuje se ponuđaču ROBERT'S PLUS doo Sarajevo, za ponuđenu cijenu 12.900,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti OVDJE.