OPĆINI JABLANICA ISPORUČENA VRIJEDNA DONACIJA VATROGASNE OPREME IZ TURSKE

vatr1
vatr2
vatr3
cof
dav
vatr6
vatr7
vatr8
vatr9

Nakon provedene procedure, te više održanih sastanaka i ostvarenih kontakata Općinskog načelnika i Službe civilne i protivpožarne zaštite sa rukovodstvom Udruženja inženjera i tehničara Federacije BiH, te nakon sastanka u martu ove godine, održanog u Jablanici sa devetočlanom delegacijom iz Turske, koju je predvodio zamjenik Generalnog direktora Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske dr.sc. Ahmet Ipek, dana 12.04.2018. godine, Generalni direktorat za šumarstvo je donio Odluku da općini Jablanica dodjeli (besplatno) vatrogasna vozila i drugu opremu za zaštitu od požara, a prema specifikaciji koja je priložena uz Pismo o donaciji.

Pored vatrogasnog vozila MAN TGM 18-290, interventnog vozila (pick-up) marke FORD RANGER XLT i mini bagera, donirana su sredstva veze (uključujući instalaciju i montažu) kao što su: ručne radio stanice, mobilne radio stanice, fiksne radio stanice, radio relejni uređaji, vatrootporna odjeća za šumske požare, vatrogasne naprtnjače, uređaji za navigaciju i dvogledi.
Vatrogasno vozilo marke MAN TGM 18-290 dupla kabina, snage 213 kW, sa pogonom 4×4, opremljeno je spremnikom vode od 4000 litara, 500 litara pjene, vatrogasnim topom, dva brza navalna vitla sa elektronamotavanjem, a vatrogasno vozilo za brze intervencije marke FORD RANGER snage motora 118 kW, opremljeno je visokotlačnim modulom, rezervoarom vode od 300 litara i spremnikom pjene od 25 litara i brzim navalnim vitlom. Vatrogasna vozila su potpuno nova i nisu ranije korištena.
Vrijednost donirane opreme iznosi preko 400.000,00 KM.
Služba civilne i protivpožarne zaštite se zahvaljuje Generalnoj direkciji za šumarstvo Republike Turske, kao i svima onima koji su pomogli u realizaciji projekta doniranja vatrogasne opreme među kojima su: UŠIT- Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH, Šumarstvo Srednjeneretvansko Mostar, Šumarstvo Prenj Konjic, Federalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Špedicija „San“ Jablanica, J.K.P. „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica, Elektrofak d.o.o. Jablanica i drugi.