Zakazana 12. sjednica Općinskog vijeća Jablanica

Na osnovu Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica, predsjedavajući Emir Muratović sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će biti održana u utorak, 30.11.2021. godine u Kino-sali, sa početkom u 9 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
 2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a sa prethodne sjednice OV-a
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta- Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu – prijedlog
 4. Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2022. godinu- Nacrt
 5. Odluka o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu– Nacrt
 6. Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2022.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija– Nacrt
 7. Odluka o verifikaciji rezultata izbora za članove Podružnica i Savjeta Mjesnih zajednica na području općine Jablanica- prijedlog
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uspostavljanju Vijeća za konkuretnost Općine Jablanice- prijedlog
 9. Odluka o utvrđivanju javnog  interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže Donje Paprasko- prijedlog
 10. Program rada Općinskog načelnika za mandatni period
 11. Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2022. godine- prijedlog
 12. Program izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Jablanica za 2022. g.- prijedlog
 13. Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2022 . g.- prijedlog
 14. a) Zaključak o prethodnoj saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora JU “Dom za stara i iznemogla lica Jablanica“- prijedlog b) Zaključak o prethodnoj saglasnosti na imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora „Centar za socijalni rad Jablanica“ – prijedlog
 15. Zaključak o davanju saglasnosti u postupku dodjele koncesije  po prijedlogu  „Ribogojilište Neretva” d.o.o. Konjic– prijedlog
 16. Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (suvlasnik Bojan Mrkajić)- prijedlog
 17. Rasprava o inicijativi OO SDP BiH Jablanica za besplatan ultrazvuk i mamografiju za žene bez zdravstvenog osiguranja
 18. Rasprava o informacijama