Zasjedao Općinski štab Civilne zaštite Jablanica: Donesena Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće

U sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, uz predsjedavanje Komandanta štaba Damira Šabanovića, danas je održana IV sjednica Općinskog štaba Civilne zaštite. Na sjednici je razmatran i usvojen Izvod iz zapisnika sa predhodne sjednice, donesena Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće na području općine Jablanica uz zaključak o formiranju Komisije za procjenu štete na požarištima. Usvojen je Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2021. godini, razmatrana Informacija o utrošku sredstava u akcijama gašenja požara do kraja 2021. godine te razmatrana aktuelna epidemiološka situacija izazvana pandemijom koronavirusa na području općine Jablanica.

Općinski štab Civilne zaštite Jablanica ponovo  je uputio apel građankama i građanima Jablanice, da se u svijetlu pogoršanja epidemiološke situacije izazvane koronavirusom na području naše ali i susjednih općina HNK, dosljedno pridržavaju svih predviđenih epidemioloških mjera lične i kolektivne zaštite stanovništva, te pozvao sve nadležne, da svako u svom domenu, učini sve kako bi posljedice pandemije bile što manje.