ZAVRŠENI RADOVI NA UREĐENJU IZOLATORIJA U JABLANICI

U skladu sa zahtjevom JZU „Dom zdravlja“ Jablanica za obezbjeđenje prostora za smještaj lakše i srednje oboljelih slučajeva od corona virusa (COVID-19), a na osnovu naredbe Općinskog štaba civilne zaštite, u prethodnih 15 dana izvršena je obnova i rekonstrukcija Bloka samaca na Gornjoj Koloniji, koji je određen kao prostor za Izolatorij.

Obnovu prostora vršili su uposlenici Podružnice HE na Neretvi Jablanica (krečenja gornjeg sprata i uređenje elektro instalacija u kompletnom objektu).

Radove na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, uređenje donjeg dijela objekta, probijanje posebnog ulaza u objekat i pregradu sa vratima za medicinsko osoblje, radilo je JKP “Jablanica“ dd u stečaju.

Nabavku građevinskog materijala, kompletne opreme za 12 prostorija (32 kreveta za bolesnike i 2 kreveta za prostoriju za medicinsko osoblje), obezbijedio je Općinski štab civilne zaštite.

Poslove uređenje Bloka samaca koordinirala je odgovorna osoba Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove u saradnji sa direktorom JZU „Dom zdravlja“ Jablanica.

Nakon izvođenja svih radova za moguće korištenje ovog prostora za potrebe Izolatorija, svoje pozitivno mišljenje, obilaskom objekta sa članovima Općinskog štaba civilne zaštite i direktorom JZU „Dom zdravlja“ Jablanica dr. Jusufom Avdićem, dao je i direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK prim. dr. Nermin Avdić.

Općinski štab civilne zaštite imao je obavezu finansijskog ulaganja u rekonstrukciju kompletnog objekta, kako bi isti zadovoljio uslove korištenje za potrebe Izolatorija, te nabavku kompletne opreme, čišćenja i drugih usluga, za što je izdvojeno oko 15.000,00 KM.

U narednom periodu, a u skladu sa situacijom na području općine Jablanica, Općinski štab civilne zaštite će sa Domom zdravlja Jablanica dogovoriti dalje aktivnosti, ukoliko se ukaže potreba za korištenje Izolatorija za smještaj lakše i srednje oboljelih od corona virusa (COVID-19).