Javni poziv za učešće na obukama „Pokreni svoj posao“

Općina Jablanica poziva sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „Mentorstvom do snažnijih lokalnih partnerstava za zapošljavanje“ koji se provodi u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ koji finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona eura, a realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini.

Projekat „Mentorstvom do snažnijih lokalnih partnerstava za zapošljavanje“ u partnerstvu implementiraju Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, općina Jablanica, općina Gornji Vakuf – Uskoplje, Služba za zapošljavanje HNK, Služba za zapošljavanje SBK – Biro rada Gornji Vakuf- Uskoplje, Mašinski fakultet Mostar, Srednja škola Jablanica, ATT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje i Jablanit d.o.o. Jablanica. Jačanjem Lokalnog partnerstva Jablanica se nastoji direktno uticati na smanjenje nezaposlenosti na području Općine.

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresovanim licima sa područja Općine Jablanica da pokrenu vlastiti biznis.

Opširnije na linku https://linkmostar.org/javni-poziv-za-ucesce-na-obukama-pokreni-svoj-posao-3/