JP RTV JABLANICA d.o.o. Jablanica je osnovalo Općinsko vijeće Jablanica 24.2.1999. godine.

U okviru registrovane djelatnosti preduzeće obavlja poslove:
– proizvodnja, emitovanje i prenos vlastitog radio i televizijskog programa
– emitovanje programa drugih radio i televizijskih stanica
– razmjena programa sa drugim radio i televizijskim stanicama
– održavanje i razvijanje vlastite tehničke osnove za prenos radio i tv programa
– arhiviranje audio i video materijala
– administrativni i komercijalni poslovi

JP RTV JABLANICA d.o.o. Jablanica posluje u skladu sa zakonskim propisima, Pravilima i Kodeksima Regulatorne agencije za komunikacije, a sarađuje sa Asocijacijiom kompozitora muzičkih stvaralaca – AMUS, Asocijacijom izvođača i svirača – AIS i Udruženjem za zaštitu prava proizvođača – FONOGRAM.
RTV Jablanica je u grupi javnih emitera tako da najveći broj emitovanog sadržaja ima društveni i javni karakter i značaj.
RTV Jablanica informiše o političkim, privrednim, socijalnim, kulturnim, obrazovnim ekološkim i sportskim događajima, afirmiše dječije stvaralaštvo, promoviše aktivnosti mladih, prati aktivnosti u oblasti turizma, programe obilježavanja državnih i vjerskih praznika i drugo.

U produkciji programa iz lokalne zajednice RTV ima saradnju sa Općinskim vijećem i Općinom Jablanica, udruženjima, organizacijama i klubovima, privrednim subjektima, ustanovama, vjerskim zajednicama, nevladinim sektorom i građanima.
Osim događaja iz Općine, RTV Jablanica prati događaje u susjednim općinama, kantonu i šire, a pruža i medijsku podršku brojnim društvenim, kulturnim i sportskim manifestacijama, udruženjima, kolektivima.
Zona servisa Radija Jablanica, na frekvenciji 96,1 MhZ je općina Jablanica i dijelovi susjednih općina Konjic, Prozor i Mostar.

Kablovski operateri: Telemach i MOJA TV preuzimaju signal TV Jablanica koji je dostupan svim korisnicima njihovih usluga u BiH.
RTV Jablanica sarađuje sa TV Liberty, Radijom Slobodna Evropa, RTV Vogošća, HAYAT Plus (satelitski program), produkcijskim kućama koje su autori emisija Autoshop i Studentski impuls.

Zahvaljujući modernim tehnologijama, u koje je RTV Jablanica ulagala, program ovog medija se sada može pratiti u većem dijelu BiH i inostranstvu. Na ovaj način RTV Jablanica doprinosi promociji općine Jablanica, njenih kulturnih, turističkih, privrednih i ljudskih resursa.

RTV Jablanica ima status preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom jer od ukupnog broja
zaposlenih ima preko preko 40% osoba sa 60 % i više invaliditeta.
Pored Općine kao Osnivača, RTV Jablanica finansijski podržava i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invalidtetom F BIH.
Preduzeće prati javne pozive institucija i fondova i aplicira sa projektnim prijedlozima.

RTV Jablanica posjeduje i Led display koji se nalazi na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara, na magistralnom putu M17 Mostar – Jablanica.

Ciljevi poslovne politike JP RTV Jablanica su:
– uspješno poslovanje
– održavanje postojećeg nivoa zaposlenih osoba sa invaliditetom, razvoj kadrova i zapošljavanje
– razvoj u domenu medijskog tehničko-tehnološkog napretka
– razvijanje službe marketinga
– jačanje pozicije RTV Jablanica u medijskom prostoru na području HNK