Vijesti iz Jablanice

RTV Jablanica15. Novembra 2023.
grb-opcine-jablanica.gif

3min60

Na osnovu Odluke o općinskim javnim priznanjima i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu javnih priznanja, Komisija za javna priznanja Općinskog vijeća Općine Jablanica raspisala je Javni konkurs za predlaganje kandidata za dobitnike Javnih priznanja u 2024. godini u povodu obilježavanja 22. februara- Dana općine Jablanica:

 1. Povelja sa zlatnim grbom općine Jablanica
 2. Plaketa sa zlatnim grbom općine Jablanica
 3. Zahvalnica sa zlatnim grbom općine Jablanica

Pozvani su građani pojedinačno ili grupno, Općinsko vijeće, Općinski načelnik, tijela državne vlasti, ustanove, privredna društva, nevladine organizacije i druge pravne osobe da, u skladu sa Odlukom o općinskim javnim priznanjima, Komisiji za javna priznanja dostave obrazloženu inicijativu za dodjelu Javnog priznanja u 2024. godini, a prema kriterijima za dodjelu javnih priznanja navedenim u Javnom konkursu.

Inicijativa za dodjelu jednog od javnih priznanja dostavlja se u pismenom obliku i sadrži sljedeće:

 • upitnik za prijavu na Javni konkurs za dodjelu javnog priznanja,
 • ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja,
 • oblast iz koje se predlaže,
 • obrazloženje prijedloga,
 • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,
 • tačno naznačeno i opisano djelo, rad i uspjeh zbog kojih se predlaže.

Upitnik za prijavu na Javni konkurs za dodjelu javnog priznanja, objavljen je na web stranici Općine Jablanica – www. jablanica.ba, a može se preuzeti i u Šalter sali Općine Jablanica.

Javni konkurs za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja je objavljen 14.11.2023. godine i ostaje otvoren zaključno sa 14.12.2023. godine

Incijative za dodjelu javnih priznanja koje budu podnesene izvan roka za podnošenje ili budu nepotpune u pogledu sadržaja, neće se razmatrati.

Incijativa odnosno prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se putem pošte na adresu „Općina Jablanica – Ul. Pere Bilića br. 15. sa naznakom „Komisiji za javna priznanja“, ili  putem Šalter sale općine Jablanica.

Kompletan sadržaj Javnog konkursa nalazi se na Oglasnoj tabli Općine Jablanica kao i na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).


RTV Jablanica13. Novembra 2023.
grb-opcine-jablanica.gif

1min43

Obavještavaju se roditelji i učenici JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica da su Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove i Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor Općine Jablanica izvršile obračun i uplatu sredstava na ime troškova prevoza učenika za oktobar 2023. godine.


RTV Jablanica10. Novembra 2023.
grb-opcine-jablanica.gif

4min131

Na osnovu Odluke o stipendijama Općine Jablanica, Komisija za stipendije raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj 2023/2024 godini.

Općina Jablanica će učenicima i studentima dodijeliti sljedeći broj stipendija po kategorijama: 

Kategorija 1: Studenti svi aplikanti stipendija
Kategorija 2: Učenici srednjih škola 20 stipendija
Kategorija 3: Učenici srednjih škola aktivni i zaslužni članovi sportskih organizacija 10 stipendije
Kategorija 4: Učenici srednjih škola iz porodica korisnika boračke zaštite 20 stipendija
Kategorija 5: Učenici iz reda romske nacionalne manjine svi aplikanti stipendija
Kategorija 6: Učenici koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom i upisali su prvi razred JU “Srednja škola Jablanica” kao i ostali učenici upisani u JU “Srednja škola Jablanica” koji su prethodni razred završili odličnim uspjehom svi aplikanti stipendija
Kategorija 7: a) Učenici upisani u  JU “Srednja škola Jablanica” čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja,

b) Učenici upisani u neku drugu srednju školu, čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja, a imaju prebivalište na području Općine Jablanica.

svi aplikanti stipendija

Broj stipendija u kategorijama 1, 5, 6 i 7 zavisit će od broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove predviđene Odlukom o stipendijama.

Visina stipendija utvrđena je u mjesečnim iznosima, za studente 160,00 KM i za učenike 80,00 KM.

Prijava na konkurs se podnosi na posebnom obrascu. Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti dokumenta kojima dokazuje ispunjavanje uslova i kriterija predviđenih odlukom o stipendijama i naznačiti za koju kategoriju konkuriše. Kandidat (podnosilac prijave) može konkurisati samo za dvije kategorije, za koje smatra da su za njega najpovoljnije.

Kompletan sadržaj Konkursa nalazi se na Oglasnoj tabli Općine Jablanica, a može se preuzeti i na službenoj web stranici Općine Jablanica.

Konkurs je otvoren od  10. novembra 2023. godine do 11. decembra 2023. godine.

Prijava se predaje u Šalter sali Općine. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave i dokumentacija neće se uzimati u razmatranje, niti je dozvoljeno dopunjavanje iste poslije isteka roka za konkurs.

Za dodatne informacije i uputstva vezana za popunjavanje prijava na konkurs i prikupljanje potrebne dokumentacije kandidati se mogu obratiti u Šalter salu Općine.


RTV Jablanica8. Novembra 2023.
DZ-JAB-1280x720.jpg

1min50

Ministarstvo zdravstva HNK nabavilo je vakcinu protiv gripe. Vakcina je raspoređena zdravstvenim ustanovama kantona, a Domu zdravlja Jablanica pripalo je 80 doza.

Vakcina je predviđena za ugrožene kategorije stanovništva preko 65 godina života, hronične bolesnike, bolesnike na hemodijalizi, dijabetičare, kardiovaskularne i plućne bolesnike.

Distribucija vakcine će se vršiti od petka, 10.11.2023. godine, u vremenu od 10 do 12 sati u prostorijama Cijepnog centra do isteka zaliha.

Potrebno je obavezno ponijeti zdravstvenu iskaznicu, napominju iz Doma zdravlja.


RTV Jablanica3. Novembra 2023.
grb-opcine-jablanica.gif

2min74

Općinski štab CZ Jablanica upozorava na mogućnost bujičnih poplava – izdato narandžasto upozorenje  FHMZ zbog jakih do olujnih, lokalno i orkanskih udara vjetra i intenzivnijih pljuskova, praćenih grmljavinom.

Kako se navodi u saopštenju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, 3. i 4. novembra na području slivova Neretve i Cetine očekuju se obilne padaline, lokalno jakog intenziteta, što može dovesti do pojave bujičnih poplava.

U Bosni i Hercegovini jača naoblaka sa zapada će usloviti kišu, jače pljuskove i grmljavinu. Vjetar jak južnog smjera, s olujnim udarima. Na planinama se očekuju i orkanski udari juga.

U petak u poslijepodnevnim satima postupno smanjenje naoblakeprestanak padavina i slabljenje vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19 stupnjeva Celzijevih.  Kako navode iz FHMZ-a, upozorenje za udare vjetra je na snazi od 2. novembra 2023. od 20:00 sati do 3. novembra 2023. do 15:00 sati. Upozorenje za padavine je na snazi za 3. novembar 2023., uglavnom, prije podne i sredinom dana. Očekivani udari vjetra između 60 i 80, lokalno oko/iznad 90 km/h. Očekivana količina padavina, u navedenim područjima, između 30 i 50, lokalno do 70 l/m2.

Općinski štab civilne zaštite Jablanica upozorava i poziva stanovništvo općine Jablanica da se u situaciji najavljenih nepovoljnih  vremenskih neprilika u narednim danima nastave ponašati vrlo odgovorno, pridržavajući se svih  mjera samozaštite i mjera zaštite ljudi, imovine, privatnih  i zajedničkih objekata komunalne i druge infrastrukture. O pojavama ugrožavanja normalnog života  na mjesnim područjima izazvane vjetrom, obilnim oborinama, odronima i slično, potrebno je kontaktirati predstavnike Mjesnih podružnica i Mjesnih zajednica, te Štab Civilne zaštite i vatrogastva općine Jablanica.

 


RTV Jablanica2. Novembra 2023.
1-1280x960.jpg

1min79

33. sjednica Općinskog vijeća Jablanica održana je u četvrtak, 02.11.2023. godine u Sali za sjednice, sa početkom u 9 sati.

Nakon razmatranja informacije o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a i informacije o realizaciji zaključaka OV-a, vijećnici su donijeli Odluku o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Gornja Kolonija“. Donesen je zaključak o Odluci o komunalnom redu, a utvrđen je i Nacrt Odluke o zbrinjavanju animalnog otpada.

Na sjednici je donesena i Deklaracija o osudi agresije Izraela na Palestinu.

Vođena je rasprava o informacijama

 • Informacija o izvršenju Budžeta za period I-IX 2023. godine
 • Informacija o poduzimanju i provođenju planiranih mjera čišćenja i zaštite okoline
 • Informacija o stanju fasada, trotoara, dvorišta, parkinga, plaža, parka, trim staze i drvoreda

Sjednica je završena u 11,45 sati, a istoj je prisustvovalo 18 vijećnika.

 


RTV Jablanica2. Novembra 2023.
RTJ-logo.jpg

5min146

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Sl. novine HNK“ broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII, člana 13. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-01/19, 03-01/20 i Odluke Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 04-01/2023, direktor JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 6 mjeseci

 

 • Novinar ………………………………. 1 izvršilac

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 • prati dnevne događaje i učestvuje u predlaganju, pripremi i montaži priloga za sve vrste emisija;
 • kontaktira sa izvorima informacija i vodi računa o raznovrsnosti priloga;
 • priprema, uređuje i montira priloge i emisije;
 • učestvuje u pripremi, snimanju i montaži reklamnih poruka;
 • kreira i montira „Video strane TV Jablanica“;
 • po potrebi obavlja poslove realizatora programa, voditelja i reportera;
 • obavlja i druge poslove koje mu stavi u nadležnost glavni i odgovorni urednik i direktor preduzeća.

 

Uslovi:

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

 • VSS-VII stepen ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja društvenog  smjera;
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • položen vozački ispit za vozača „B“ kategorije.

Kandidati su obavezni dostaviti:
– popunjen obrazac prijave koji se može preuzeti na web stranici Preduzeća – www.rtvjablanica.ba;
– diplomu o završenom fakultetu;
– potvrdu o radnom iskustvu;
– dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije;
– uvjerenje o državljanstvu;
– izvod iz matične knjige rođenih.

 

Napomene:
Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica  HNK-a („Sl. novine HNK“ broj: 6/18, 4/21 i 7/22) prednost pri zapošljavanju imaju lica propisana članom 1. ovog Zakona, ukoliko uz prijavu dostave dokaz o istom.

Sa kandidatima koji dostave potpunu i blagovremenu dokumentaciju Komisija za izbor kandidata će provesti pismeni i usmeni ispit na koji će biti pozvani telefonskim putem na kontakt telefon upisan na prijavi kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.

Samo izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenja i druge isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz oglasa ne mogu biti starija od 6 (šest) mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijava na javni oglas, sa potrebnom dokumentacijom, se dostavlja preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica
Trg Oslobođenja bb
88420 Jablanica
sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika – NE OTVARATI“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:
Dostavljena dokumentacija prijavljenih kandidata se ne vraća.

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica

Broj: 178/2023
Jablanica, 02.11.2023. godine

 

DIREKTOR

Almina Kurić, dipl. pravnik

 

Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen u skladu s Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK

 


RTV Jablanica18. Oktobra 2023.
grb-opcine-jablanica.gif

1min119

Obavještavaju se roditelji i učenici JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica da su Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove i Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor Općine Jablanica izvršile obračun i uplatu sredstava na ime troškova prevoza učenika za septembar 2023. godine.