Vijesti iz Jablanice

RTV Jablanica1. Jula 2022.
peta.jpg

1min110

Osluškujući potrebe mladih sugrađana, Općina Jablanica je izdvojila sredstva te, u saradnji sa firmom “AC-Sunce” Jablanica, omogućila usluge prevoza u mjesecu julu na lokalna kupališta, plaža Peta i plaža Šanica.

Zbog ograničenog kapaciteta vozila (kombi vozilo sa 17 mjesta), broj mjesta je ograničen!

  • relacija Jablanica – Donje Paprasko – Jablanica, polazak 11:00 sati i povratak 18:40 sati,
  • relacija Jablanica – Šanica – Jablanica, polazak 11:20 sati i povratak 18:00 sati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036/ 753-113.


RTV Jablanica28. Juna 2022.
slika-2.png

1min100

Općina Jablanica poziva sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „Mentorstvom do snažnijih lokalnih partnerstava za zapošljavanje“ koji se provodi u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ koji finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona eura, a realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini.

Projekat „Mentorstvom do snažnijih lokalnih partnerstava za zapošljavanje“ u partnerstvu implementiraju Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, općina Jablanica, općina Gornji Vakuf – Uskoplje, Služba za zapošljavanje HNK, Služba za zapošljavanje SBK – Biro rada Gornji Vakuf- Uskoplje, Mašinski fakultet Mostar, Srednja škola Jablanica, ATT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje i Jablanit d.o.o. Jablanica. Jačanjem Lokalnog partnerstva Jablanica se nastoji direktno uticati na smanjenje nezaposlenosti na području Općine.

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresovanim licima sa područja Općine Jablanica da pokrenu vlastiti biznis.

Opširnije na linku https://linkmostar.org/javni-poziv-za-ucesce-na-obukama-pokreni-svoj-posao-3/


RTV Jablanica28. Juna 2022.
grb-opcine-jablanica.gif

1min98

Komisija za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija raspisala je Javni oglas za raspodjelu novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih pitanja boračkih populacija u iznosu od 30.000,00 KM.

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju: članovi porodica šehida/poginulih, nestalih, umrlih branilaca/branitelja, ratni vojni invalidi, članovi porodica umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisani branioci i članovi porodica umrlih demobilisanih branilaca koji nemaju rješeno stambeno pitanje.

Novčana sredstva će se dodjeljivati korisniku sredstava kao kreditna i bespovratna u omjeru 70%:30% iznosa pojedinačno dodjeljenih sredstava.

Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave (od 27.6. do 27.7.2022. godine).

Obrazac zahtjeva za prijavu na Javni oglas može se preuzeti u šalter sali općine Jablanica (šalter broj 3 i info pult), udruženjima koja okupljaju boračke populacije i na web stranici općine Jablanica www.jablanica.ba.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem protokola općine Jablanica ili poštom.

Javni oglas možete preuzeti OVDJE.

 

 


RTV Jablanica24. Juna 2022.
RTJ-logo.jpg

4min118

Na osnovu člana  22. i člana 20a. Zakona o radu (,,Službene novine FBiH” broj: 26/16 i 89/18), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII od 30.10.2006. godine, člana 21. i člana 22. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-01/19 od 07.03.2019.godine, člana 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 03-01/20 od 28.02.2020. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-5/2022 od 06.06.2022. godine, v.d. direktor  JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

 

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

– Grafički dizajner………………………..1 izvršilac

 

Opis posla:

– prati moderna dostignuća dizajna, osmišljava ideje, dizajnira kompletnu grafiku i vizuelni identitet sadržaja emitovanog  na TV;

– izrada video špica, logotipa, džinglova, reklama;

– radi na unapređenju sveukupnog izgleda TV emisija, promotivnih sadržaja;

– održava informatičku opremu.

 

Uslovi:

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

– završen Fakultet za tehničke studije, smjer Grafičko inžinjerstvo i dizajn;

– 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

– poznavanje rada na računaru u programima za 3D modeliranje i video animaciju, programima za digitalnu obradu slika i  poznavanje rada u oblasti Web dizajna.

– poznavanje jednog stranog jezika;

– položen vozački ispit.

 

Uz kraću biografiju kandidati su obavezni dostaviti:

– popunjen obrazac prijave koji se može preuzeti na web stranici Preduzeća i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK;

– diplomu o završenom fakultetu;

– potvrdu o radnom iskustvu;

– dokaz o poznavanju rada na računaru u navedenim programima;

– potvrdu o poznavanju stranog jezika;

– dokaz o položenom vozačkom ispitu;

– uvjerenje o državljanstvu;

– izvod iz matične knjige rođenih.

 

Uvjerenja i druge isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz oglasa ne mogu biti starija od tri mjeseca i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji, preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JP„RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika – NE OTVARATI“

 

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidat će biti u obavezi da, u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata, dostavi ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

                                                         V.D. DIREKTOR

Almina Kurić, dipl.pravnik

 

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.


RTV Jablanica22. Juna 2022.
6.jpg

3min97

U okviru projekta PRONACUL – „Promocija prirodnog i kulturnog nasljeđa u svrhu razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima“,  realizovan je niz aktivnosti na području nekropole Dugo Polje, a sve s ciljem unapređenja sadržaja za posjetioce ove regije te razvoja održivog turizma koji će se bazirati na kulturnoj baštini i zaštićenim područjima.

Na lokalitetu nekropole Dugo Polje je planski postavljen cjelokupan set opreme, koji uključuje: table i informativne panele, klupe, kante za smeće, setove klupa sa stolom i nadstrešnicom te solarna rasvjeta. Cilj ove investicije je bio unaprijediti sadržaj za sve posjetioce nekropole te naglasiti važnost odgovornog upravljanja kulturnim dobrima. U okviru projekta je prethodno nabavljena i multifunkcionalna pametna ploča za promociju turističkog potencijala koja je postavljena u Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“, gdje posjetioci Muzeja jednim klikom mogu dobiti sve informacije o prirodnom i kulturnom nasljeđu regije te kompletnoj turističkoj ponudi, čime smo značajno doprinijeli modernizaciji i digitalizaciji turističke ponude, ali smo ujedno i olakšali pristup informacijama za sve posjetioce.“, naglasio je g. Omer Karić, predstavnik Općine Jablanica.

U vrijeme globalizacije, digitalizacije, masovno dostupnih informacija i turističkog sadržaja, savremeni turisti se sve više fokusiraju na kulturni identitet podneblja koje posjećuju. Upravo na to se fokusira PRONACUL projekat.

„PRONACUL je inter-regionalni projekat čiji je cilj promocija i unapređenje upravljanja kulturnom baštinom, u svrhu razvoja održivog turizma i transnacionalne strategije za zajedničku promociju cjelokupnog Jadranskog područja kao atraktivne turističke destinacije. Udruženje LiNK, kao jedan od partnera na projektu, se u svojim aktivnostima fokusirao na unapređenje i promociju dva lokaliteta kulturne baštine u Hercegovini – UNESCO zaštićene nekropole stećaka – Radimlja Stolac i Dugo Polje Jablanica, na kojima su realizovane pilot investicije, te je rađeno na unapređenju sadržaja, razvoju digitalnih alata, umrežavanju i razmjeni iskustava sa akterima iz cijele regije“, istakla je gđa. Alisa Gekić, izvršna direktorica Udruženja LiNK.

PRONACUL projekat se provodi u okviru ADRION Programa koji finansira Evropska unija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.770 348,98 EUR.


RTV Jablanica22. Juna 2022.

1min103

Stiglo je ljeto, a sa njim i vrijeme velikih vrućina i mnogo sunčanih sati. Za većinu je ljeto najdraže godišnje doba, jer se povezuje sa odmorom, uživanjem na suncu, odlaskom na more i bazene, navode iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Bez obzira koliko dobro podnosite ljetne vrućine, ovo godišnje doba zahtjeva promjene načina života, od prehrane i odijevanja do drugačijeg rasporeda aktivnosti. Ovo se posebno odnosi na malu djecu, starije osobe, trudnice, osobe sa prekomjernom tjelesnom težinom, osobe oboljele od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti, dijabetičare, hronične bolesnike, sportiste i radnike na otvorenom”, ističe, između ostalog, dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Odjeljenja za promociju zdravlja u INZ-u.

Pridržavajući se savjeta navedenih u videu, iskoristite sve prednosti ljeta, boravka na moru i suncu bez posljedica, kažu iz INZ.


RTV Jablanica14. Juna 2022.
turnir-odrasli-m.jpg

2min179

Sportski savez Općine Jablanica organizuje XXVI Tradicionalni noćni turnir u malom nogometu „JABLANICA 2022“.

Izvlačenje parova najavljeno je za ponedjeljak 20.6.2022.godine, do kada traju i prijave za turnir, a biće obavljeno u Sali za sjednice SP-32 u Jablanici, sa početkom u 20 sati.

Prijave po ekipi, uz obavezan spisak 10 igrača i uplatu od 150KM, mogu se izvršiti kod predsjednika Sportskog saveza, Šaćira Buturovića, pozivom na broj telefona 061 106 293.

Turnir počinje u srijedu 22.06. 2022 godine u 20 sati na stadionu „Zlatan Alikadić- Tazlo“, a otvaranje turnira uz revijalnu utakmicu je 25.6.2022. godine od 20 sati.

Ukupan fond nagrada je 5.000 KM.

Najboljim pojedincima i najsretnijim gledaocima biće obezbijeđene robno-novčane nagrade.

 

Sportski savez općine Jablanica takođe organizuje i III Tradicionalni noćni turnir u malom nogometu za djecu „JABLANICA 2022“, za godišta 2010. i mlađi.

Prijave se vrše kod Adisa Halilhodžića na broj 061 839 852. Izvlačenje parova je u utorak 28.6.2022. godine u 19:30h, kod zapisničkog stola na stadionu.

Turnir počinje u srijedu 29.6.2022. godine u 20 sati na stadionu „Zlatan Alikadić – Tazlo“.

Najboljim ekipama i pojedincima biće obezbjeđene robno-novčane nagrade.

Pokrovitelji turnirâ su Općina Jablanica i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.


RTV Jablanica13. Juna 2022.
blood-donation-gfbf82285e_640.jpg

1min99

U povodu Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, koji se svake godine obilježava  14.juna, Crveni križ općine Jablanica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Akcija će biti održana u utorak, 14. 6.2022. godine, u prostorijama Srednje škole Jablanica, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Iz Crvenog križa općine Jablanica mole davaoce krvi da sa sobom ponesu jedan od identifikacijskih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš i sl.), kao i iskaznicu dobrovoljnog davaoca krvi, ukoliko istu posjeduju.

Za sve davaoce obezbjeđen je zahvalni obrok.

“Pozivamo Vas da dođete, darujete krv i na taj način nekome spasite ili produžite život. SVI STE POZVANI!”, poruka je organizatora.


RTV Jablanica18. Maja 2022.
electrician-3645069_640.jpg

1min144

Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnica “Elektrodistribucija” Mostar obavještava kupce iz trafo područja Dobrinja, da će u četvrtak 19.05.2022., u vremenu od 9.30 do 11.00 sati, ostati bez snabdijevanja električnom energijom, radi planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima.

U petak 20.05.2022., u vremenu od 9:30 do 10:00 sati bez snabdijevanja će biti trafopodručja: Mirke, Čehari, Čeharski vrh, Heljdovište i Bukov pod, zbog isključenja dijela dalekovoda “ Granit“.