Vijesti iz Jablanice

RTV Jablanica12. Oktobra 2023.
grb-opcine-jablanica.gif

2min131

Obavještavaju se građani, privrednici i druga zainteresovana lica da je, u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća broj: 02-02-2060-6/23-32 od 05.10.2023. godine, utvrđen Nacrt Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti Općine Jablanica i određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 45 dana, zaključno sa 20.11.2023. godine

Centralna javna rasprava će biti održana u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u četvrtak, 16.11.2023. godine, sa početkom u 11 sati.

Nacrt Odluke je javno izložen i može se preuzeti u šalter Sali općine Jablanica kao i na web stranici općine Jablanica (www.jablanica.ba).

Prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt pomenute Odluke, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, svi zainteresovani mogu dostaviti Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove općine Jablanica, putem šalter sale općine Jablanica, šalter broj 1, zaključno sa 20.11.2023. godine.

NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
Služba za za opću upravu, društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja
i zajedničke poslove

Nacrt Odluke o radnom vremenu


RTV Jablanica8. Juna 2023.
Presentation1.jpg

3min304

Bosanskohercegovački auto-moto klub, u skladu sa Ugovorom sa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, obavezan je svim motorizovanim građanima koji posjeduju vozilo registrovano u Federaciji BiH pružiti maksimalno tri usluge pomoći na javnim cestama u toku godine.  

Besplatne usluge pomoći na cesti mogu se dobiti pozivom na broj 1282 ili (033) 282-100,  i podrazumijevaju: 

  1. Informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vožnju u Bosni i Hercegovini,
  2. Dvije tehničke usluge pomoći na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluge popravke manjeg kvara na vozilu), a najviše jednu u toku mjeseca,
  3. Ukoliko se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti, jednu uslugu prijevoza vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 t do baze SPI ili najbliže registrovane servisne radionice za opravku vozila ili do odgovarajućeg parkinga po zahtjevu/želji vlasnika na udaljenost od maksimalno 10 kilometara.

Vozilima koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima i prostorima za mirovanje mogu se pružiti besplatne usluge opravke vozila na licu mjesta s ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje, s tim da će prednost imati vozila koja trebaju pomoć na cesti, ali ista nemaju pravo na besplatne usluge prijevoza jer ne ometaju saobraćaj za druga vozila i učesnike u saobraćaju.

U slučaju značajnog povećanja poziva za pomoć na cesti, prednost će imati oni koji traže intervenciju na cesti većeg ranga u odnosu na javnu cestu nižeg ranga.

Prostorni obuhvat zone odgovornosti BIHAMK-a je područje sljedećih gradova i općina: Bihać,  Cazin,  Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša, Bužim; Tuzla, Kladanj, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Teočak, Ćelić, Srebrenik, Gračanica, Lukavac; Doboj Istok, Olovo, Zenica, Kakanj, Zavidovići, Žepče, Maglaj, Tešanj, Usora, Doboj Jug; Goražde, Prača, Ustikolina; Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje,  Donji Vakuf, Travnik, Novi Travnik; Konjic, Mostar, Jablanica,  Prozor/Rama; Stari Grad-Sarajevo, Centar-Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad-Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo, Ilijaš, Visoko, Breza, Vareš.

 

Molimo vas da odmah u telefonski imenik upišete sljedeće brojeve: 

BIHAMK – 1282, Policija – 122, Vatrogasci – 123, Hitna medicinska pomoć – 124. 

Hvala!


RTV Jablanica26. Aprila 2023.
sl1.png

2min330

Povodom predstojećeg Međunarodnog praznika rada, Udruženje građana KUD „Prijatelji” Jablanica će organizovati Prvomajsku budilicu.

„Prilika je to da se prisjetimo daleke 1889. godine kada su u Čikagu održani radnički protesti u cilju ostvarivanja njihovih prava, koja su im do tada bila uskraćena ispod nivoa ljudskog dostojanstva. Tom prilikom poginulo je pet radnika, a osam ih je osuđeno na doživotnu robiju. Njihov jedini grijeh bio je što su tražili poboljšanje uslova rada i skraćenje radnog vremena koje su im poslodavci propisali od 12 do 16 sati dnevno. Radnici su zahtijevali čuvene tri osmice: 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog uzdizanja. Nakon toga, čitav slobodoumni svijet je Prvi maj proglasio Međunarodnim praznikom rada, koji se tradicionalno obilježava Prvomajskom budilicom.“, navodi se u obavještenju KUD „Prijatelji“.

Ovogodišnja budilica u Jablanici kreće u ponedjeljak 1.maja u 5:30 sati, ispred kapije preduzeća ,,Granit u stečaju” sljedećom maršrutom:

Kapija Granita – Mirci (zastanak u povratku) – Bukov Pod – Slatina (zastanak) – Baćina (zastanak) – Gornja Kolonija (SP-100-zastanak) – Trg oslobođenja (zastanak) – Paprasko (zastanak) – Ostrožac (zastanak) -autobuska stanica (zastanak) Donja Jablanica (plato željezničke stanice-zastanak) – Glogošnica (zastanak) – Ravna (zastanak)- Dragan Selo.


RTV Jablanica25. Aprila 2023.

2min284
28. sjednica Općinskog vijeća Jablanica biće održana u petak 28.04.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Autentično tumačenje odredbi člana 11. Odluke o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
4. Odluka o raspodjeli viška prihoda nad rashodima Budžeta Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu – prijedlog
5. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
6. Odluka o donošenju i provođenju Regulacionog plana ,,Gornja Kolonija” – prijedlog
7. Odluka o usvajanju Nacrta izmjene Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu ,,Vila – Viseći most”- prijedlog
8. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Etičke komisije časti – prijedlog
9. Odluka o izmjeni sastava stručne Komisije za pitanja legalizacije građevina na području općine Jablanica – prijedlog
10. Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka izbora predsjednika Nadzornog odbora JP ,,Sportski centar Jablanica” d.o.o Jablanica – prijedlog
11. Zaključak o davanju saglasnosti Udruženju logoraša Jablanica za korištenje zemljišta radi građenja – prijedlog
12. Rasprava o provjeri provedbe Programa rada Općinskog načelnika za mandatni period sa posebnim osvrtom na prethodnu kalendarsku 2022. godinu
13. Rasprava o informacijama