FBiH

RTV Jablanica3. Decembra 2021.
miopio.jpg

1min67

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za  novembar će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u ponedjeljak 6. decembra  2021. godine.

Prosječna samostalna penzija iznosi 489,66 KM, koju će primiti 355.054 korisnika.

Najniža penzija iznosi 382,18 KM, zagarantovana 478,91 KM, a najviša 2.174,48 KM.

Penziju za novembar će primiti ukupno 429.011 korisnika.

Potrebna sredstva za isplatu penzija za novembar, s uračunatim troškovima, iznose oko 195 miliona KM, saopćeno je iz Federalnog Zavoda za MIO/PIO.


RTV Jablanica2. Novembra 2021.
miopio.jpg

1min84

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za oktobar će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u petak 5. novembra 2021. godine.

Prosječna samostalna penzija iznosi 489,50 KM, koju će primiti 354.068 korisnika.

Najniža penzija iznosi 382,18 KM, zagarantovana 478,91 KM, a najviša 2.174,48 KM.

Penziju za oktobar će primiti ukupno 427.102 korisnika.

Potrebna sredstva za isplatu penzija s uračunatim troškovima za mjesec oktobar, iznose oko 195 miliona KM.

 

(www.fzmiopio.ba)


RTV Jablanica28. Oktobra 2021.
saat.jpg

1min82

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o računanju vremena (“Službene novine Federacije BiH”, br. 24/97 i 50/03), propisano da se ljetno računanje vremena završava posljednje nedjelje u oktobru, tako što će se pomjeranjem za 60 minuta unazad vrijeme u 3 sata 00 min 00 sec, računati kao 2 sata 00 min 00 sec.

Shodno navedenom, ljetno računanje vremena završava se u nedjelju, 31.10.2021. godine, pomjeranjem za jedan sat unazad, na način da će se vrijeme u 3 sata 00 min 00 sec, računati kao 2 sata 00 min 00 sec, navodi se u obavještenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.


RTV Jablanica7. Oktobra 2021.
fm.png

2min112

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je javni poziv za kandidovanje Programa utroška utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ u iznosu od 30 miliona KM.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu finansijske pomoći, u skladu s Programom utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21). Ukupna raspoloživa finansijska sredstva za provođenje ovog Javnog poziva iznose 30.000.000 KM. Maksimalan iznos finansijske pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku, po ovom javnom pozivu, ne može preći 700.000 KM.

Javni poziv je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 76/21 i  u dnevnim novinama 24.9.2021. godine, kao i na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Ovo ministarstvo poziva sve zainteresovane da preuzmu javni poziv sa web stranice  www.fmeri.gov.ba, te da se prijave ukoliko ispunjavaju zadane kriterije.

Specifičnost ovog javnog poziva je da će svi prijavljeni koji budu ispunjavali uslove dobiti sredstva proporcionalno broju uposlenih u privrednom društvu.

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana zadnje objave, odnosno do 15.10.2021. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije napominje da privredna društva koja su bila korisnici finansijske pomoći u 2020. godini ne mogu aplicirati po ovom javnom pozivu, saopćeno je iz ovog federalnog ministarstva.


RTV Jablanica23. Septembra 2021.
vlada.jpg

2min112

Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 20.9.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 23.9.2021. godine, a Krizni štab FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a.

Krizni štab FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji Kriznog štaba FMZ-a je navedeno da je u 37. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen rast svih indikatora, a najviše broja pacijenata na respiratoru za 53,3 posto, smrtnih slučajeva za 28,9 posto i novopotvrđenih slučajeva oboljenja za  15,3 posto.

Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 139,3 slučaja na 100.000 stanovnika, a najviša je u Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.


RTV Jablanica21. Septembra 2021.
fmroi.jpg

2min127

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić danas je s načelnikom općine Jablanica Damirom Šabanovićem uručio ključeve novoizgrađenih stanova za osam porodica, dosadašnjih korisnika kolektivnih centara.

Ova stambena zgrada sa osam stanova, u jablaničkom naselju Gornja Kolonija, izgrađena je u okviru Projekta CEB II, „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“, kojeg provodi Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

– Dolazak hladnijih dana za ovih osam porodica više nije briga. Sagrađena je jedna moderna, funkcionalna i utopljena zgrada. Marljivo se radilo kako bismo danas došli do ovog najsvečanijeg čina. Završetkom zgrada u općinama zatvaramo i kolektivne centre. Novi izgled ovih lijepih objekata mijenja i izgled okoline. To je rezultat dobre saradnje lokalne zajednice i Ministarstva. Svi smo sretni zbog današnjeg čina useljenja – kazao je ministar Ramić.

Završetkom projekta CEB II bit će zatvoreno više od 76 posto neuslovnih kolektivnih smještaja na području Federacije Bosne i Hercegovine.

– Do sada je na području Federacije BiH u okviru projekta CEB II „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“ rekonstruisano i izgrađeno ukupno 473 stambene jedinice u 14 općina i gradova, te je u toku izvođenje radova na izgradnji 313 stambenih jedinica za 12 podprojekata koji se realiziraju na području Grada Mostara i Goražda, Općine Ključ, Velike Kladuše, Čelića, Kalesije, Ilidže, Foče FBiH i Pale Prače – istakao je ministar Ramić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

(https://fmroi.gov.ba/u-jablanici-8-porodica-dobilo-kljuceve-stanova/)


RTV Jablanica2. Marta 2021.
walk-932965_640.jpg

1min265

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za februar će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u petak 5. marta 2021. godine.

Najniža penzija iznosi 382,18 KM, zagarantovana 478,91 KM, a najviša 2.174,48 KM.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za februar iznose oko 195 miliona KM, saopćeno je iz Federalnog Zavoda za PIO/MIO.


RTV Jablanica21. Marta 2020.
FB_IMG_1584825620211.jpg

1min682

Federalni štab civilne zaštite je večeras, na hitnoj telefonskoj sjednici, donio naredbu o zabrani kretanja građana na području Federacije BiH u vremenskom periodu od 18 do 5 sati, koja stupa na snagu u nedjelju 22.3.2020. godine.

Iz ove naredbe se izuzimaju svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

Realizacija ove naredbe biti će izvršena u skladu sa⁰ kantonalnim propisima o javnom redu i miru, a za njeno sprovođenje zaduženi su federalni i kantonalni ministri unutrašnjih poslova, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.