ZAVRŠETAK PRISTUPNOG PUTA DO SPORTSKE DVORANE

Radnici preduzeća „Babić“ d.o.o Jablanica izveli su radove na izgradnji pristupnog puta do sportske dvorane uz istočnu stranu fudbalskog terena.  Izvedeni su  zemljani radovi mašinskim iskopom  na planiranoj dionici za kolovoznu i pješačku saobraćajnicu u dužini od 200 metara,  uređenje podloge, betonski i  AB  radovi na izradi oborinske kanalizacije te instalaterski radovi.

Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 55.980,37 KM. Izgradnjom pristupnog puta stvorili su se  adekvatni uslovi za normalno odvijanje saobraćaja do sportskih objekata.