HNK

RTV Jablanica26. Novembra 2021.
virus-4835301_640.jpg

3min9

U COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u posljednja dva dana preminulo je 5 bolesnika iz Hercegovačko-neretvanskog kantona: muškarac iz Čapljine rođen 1961. godine, muškarac iz Čitluka rođen 1940. godine, žena iz Mostara rođena 1962. godine, žena iz Prozora-Rame rođena 1942. godine i žena iz Mostara rođena 1973. godine.

 

Na bolničkom liječenju trenutno je 66 bolesnika, od kojih je 14 na invazivnoj i 3 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

 

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testiran je 701 uzorak. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 83: 51 iz Mostara, 2 iz Jablanice, 5 iz Čitluka, 8 iz Čapljine, 5 iz Stoca, 1 iz Ravnog, 6 iz Prozor-Rame, 2 iz Neuma i 3 iz Konjica.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori izdali su 62 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 988 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica24. Novembra 2021.
20211124_122051_resized-1280x960.jpg

4min21

Danas je održana redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nakon poslaničkih pitanja, poslanici u Skupštini HNK su upoznati sa Odlukom Centralne izborne komisije o prestanku mandata poslanika u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona g. Nevenka Hercega, te sa Odlukom o verifikaciji mandata poslanika g. Dejanu Kvesiću.

Nakon dodatnog razmatranja usvojena je Strategija razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2021 – 2027 godina. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je u Prijedlog Strategije uvrstila više prijedloga koje su poslanici iznosili na raspravi o Nacrtu Strategije.

Strategija predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Kantona.

Strategijom razvoja kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, i ista je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta i programa javnih investicija kantona i dr.

Strategija razvoja kantona sadrži prioritete prostornog razvoja kantona i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Strategija razvoja kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je razmatrala Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim su preciznije definisane pojedine odredbe Zakona. Izmjene i dopune su usvojene uz prihvatanje određenih amandmana na Zakon.

Skupština je usvojila Zaključke kojim se prihvataju Nacrt Zakona o termoenergetskoj inspekciji i Nacrt Zakona o elektroenergetskoj inspekciji kao dobru osnovu za izradu prijedloga zakona i kojima je zadužena Vlada HNK da uvaži prijedloge koje su poslanici iznijeli tokom rasprave.

Skupština je usvojila Izmjenu i dopunu Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine kojom su izvršene promjene članova u skupštinskim komisijama, a koje se odnose na poslanike koji su u međuvremenu dobili mandate u Skupštini HNK.

Nakon održane rasprave o stanju u javnim zdravstvenim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu usvojeni su zaključci kojima se zadužuje Vlada HNK da hitno zatraži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine preduzimanje mjera na deblokadi računa Opće bolnice Konjic i  Doma zdravlja Konjic, kako bi se omogućila isplata plata zdravstvenim radnicima.

Skupština HNK je zatražila od Vlade FBiH da u što kraćem roku uputi u parlamentarnu proceduru Prijedlog Zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

Razmatrajući inicijative poslanika, Skupština HNK je donijela zaključak kojim se od Vlade HNK i nadležnog ministarstva traži izvještaj o realizaciji zaključka Skupštine HNK o preispitivanju dodijeljenih koncesija za izgradnju mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2.


RTV Jablanica24. Novembra 2021.
virus-4835301_640.jpg

1min20

U protekla 24 sata u COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminula su 2 bolesnika: muškarac iz Posušja rođen 1948. godine (Zapadnohercegovački kanton) i muškarac iz Mostara rođen 1946. godine (Hercegovačko-neretvanski kanton).

Na bolničkom liječenju trenutno je 78 bolesnika, od kojih je 16 na invazivnoj i 5 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirano je 539 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 119: 105 iz Mostara, 4 iz Jablanice, 4 iz Čitluka, 4 iz Čapljine, 1 iz Stoca i 1 iz Konjica.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 87 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 1088 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica23. Novembra 2021.
virus-4835301_640.jpg

1min29

U protekla 24 sata u COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminula su 2 bolesnika iz Zapadnohercegovačkog kantona: žena iz Ljubuškog rođena 1936. godine i muškarac iz Gruda rođen 1950. godine.

Na bolničkom liječenju trenutno je 79 bolesnika, od kojih je 16 na invazivnoj i 4 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirano je 489 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 78: 44 iz Mostara, 2 iz Jablanice, 11 iz Čitluka, 4 iz Čapljine, 8 iz Stoca, 3 iz Konjica i 6 iz Prozor-Rame.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 88 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 1158 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica22. Novembra 2021.
virus-4835301_640.jpg

2min28

U COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar tokom vikenda preminulo je 6 bolesnika od kojih 5 iz Hercegovačko-neretvanskog kantona: žena iz Čapljine rođena 1949. godine, žena iz Mostara rođena 1953. godine, muškarac iz Jablanice rođen 1963. godine, muškarac iz Mostara rođen 1957. godine i muškarac iz Mostara rođen 1953. godine i 1 iz Zapadnohercegovačkog kantona: muškarac iz Ljubuškog rođen 1936. godine. 

Na bolničkom liječenju trenutno je 76 bolesnika, od kojih je 15 na invazivnoj i 3 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirana su 988 uzorka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 109: 90 iz Mostara, 4 iz Čapljine, 7 iz Jablanice, 2 iz Konjica, 3 iz Stoca, 1 iz Čitluka, 1 iz Ravnog i 1 iz Neuma.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 121 rješenje o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 1236 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica22. Novembra 2021.
skupstina-grb.jpg

3min18

Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona biće održana u srijedu, 24.11.2021. godine, u sali Centra za kulturu u Mostaru sa početkom rada u 12:00 sati.

Na dnevnom redu sjednice će se između ostalog razmatrati:

• Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini HNK,
• Odluka o verifikaciji mandata poslanika u Skupštini HNK,
• Prijedlog Strategije razvoja za period 2021. – 2027. godina,
• Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu u HNK,
• Nacrt Zakona o termoenergetskoj inspekciji,
• Nacrt Zakona o elektroenergetskoj inspekciji.
RTV Jablanica19. Novembra 2021.
virus-4835301_640.jpg

1min36

U protekla 24 sata u COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminula je žena iz Jablanice rođena 1960. godine (Hercegovačko-neretvanski kanton).

Na bolničkom liječenju trenutno je 85 bolesnika, od kojih je 18 na invazivnoj i 10 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirano je 428 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 57: 46 iz Mostara, 3 iz Jablanice, 4 iz Čapljine i 4 iz Čitluka.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 87 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 1233 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica18. Novembra 2021.
virus-4835301_640.jpg

1min36

U protekla 24 sata, u COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminula je žena iz Jablanice rođena 1956. godine (Hercegovačko-neretvanski kanton).

Na bolničkom liječenju trenutno su 82 bolesnika, od kojih je 18 na invazivnoj i 7 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testiran je 501 uzorak. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 86: 66 iz Mostara, 5 iz Jablanice, 8 iz Čapljine, 1 iz Stoca i 6 iz Prozor-Rame.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 105 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 1278 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica17. Novembra 2021.
virus-4835301_640.jpg

1min27

U COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminula su 2 bolesnika iz Hercegovačko-neretvanskog kantona: žena iz Mostara rođena 1960. godine i muškarac iz Neuma rođen 1946. godine.

Na bolničkom liječenju trenutno su 83 bolesnika, od kojih je 16 na invazivnoj i 5 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirano je 649 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 122: 93 iz Mostara, 8 iz Jablanice, 1 iz Čitluka, 7 iz Čapljine, 7 iz Stoca, 4 iz Konjica, 1 iz Ravnog i 1 iz Prozor-Rame.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 143 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi su 1292 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica16. Novembra 2021.
virus-4835301_640.jpg

3min29

U COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminula su 2 bolesnika iz Hercegovačko-neretvanskog kantona: žena iz Mostara rođena 1942. godine i muškarac iz Čitluka rođen 1954. godine.

 

Na bolničkom liječenju trenutno je 80 bolesnika, od kojih je 18 na invazivnoj i 6 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

 

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirana su 503 uzorka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 87: 43 iz Mostara, 6 iz Jablanice, 15 iz Čitluka, 9 iz Čapljine, 5 iz Stoca, 3 iz Konjica i 6 iz Prozor-Rame.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 91 rješenje o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 1258 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.