HNK

RTV Jablanica26. Januara 2022.
Presentation1.jpg

2min253

Zavod zdravstvenog osiguranja HNK vrši redovnu distribuciju Premije osiguranja za 2022.godinu, a posljednji dan redovne distribucije je ponedjeljak 28.02.2022. godine.

Premije osiguranja za 2022.godinu vrijede od 01.01. do 31.12.2022. godine (jednu kalendarsku godinu), a kupovinom iste osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite.

U troškovima zdravstvene zaštite za 2022. godinu oslobođena su djeca do navršene 18. godine života i dobrovoljni davaoci krvi koji su krv darivali deset i više puta, s tim da su u 2021. godini krv darivali najmanje jednom. Dobrovoljni davaoci krvi s pedeset i više darivanja trajno su oslobođeni ličnog učešća plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM po osiguranoj osobi, a mogu je kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/legitimaciju. Osigurane osobe za koje poslodavci nisu izmirili obveze iz zdravstvenog osiguranja također mogu pribaviti premiju osiguranja, s tim da ona postaje pravovaljana kada poslodavci uplate doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Uplata premije osiguranja za 2022. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka,pošta) na  depozitni račun ZZO HNK broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Uplaćene premije osiguranja osigurane osobe Zavoda mogu evidentirati na 15 lokacija na području HNK za redovnu distribuciju premije osiguranja. Također, premiju osiguranja za 2022. godinu osiguranici mogu evidentirati i putem web stranice Zavoda (https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije). Ukoliko se odluče za evidentiranje premije osiguranja putem web stranice Zavoda, isti nisu u obavezi fizički dolaziti u područne urede Zavoda, već će uplaćene premije biti evidentirane u informatički sistem i to najkasnije u roku od tri radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj lični e mail, navodi se u saopćenju ZZO HNK.


RTV Jablanica25. Januara 2022.
virus-4835301_640.jpg

1min135

U COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u protekla 24 sata preminulo je 5  bolesnika od kojih 3 iz Hercegovačko-neretvanskog kantona: muškarac iz Čapljine rođen 1953. godine, žena iz Mostara rođena 1968. godine i žena iz Stoca rođena 1934. godine.

Na bolničkom liječenju trenutno su 144 bolesnika, od kojih je 16 na invazivnoj i 5 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirano je 1.209 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 352: 187 iz Mostara, 4 iz Čapljine, 69 iz Čitluka, 11 iz Jablanice, 29 iz Stoca, 23 iz Prozor-Rame i 29 iz Konjica.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 533 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 5.221 rješenje, navodi se u informaciji.


RTV Jablanica24. Januara 2022.
virus-4835301_640.jpg

1min168

U COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar tokom vikenda preminulo je 13 bolesnika od kojih 9 iz Hercegovačko-neretvanskog kantona: muškarac iz Prozor-Rame rođen 1954. godine, muškarac iz Mostara rođen 1939. godine, žena iz Čitluka rođena 1944. godine, muškarac iz Mostara rođen 1947. godine, muškarac iz Mostara rođen 1948. godine, muškarac iz Prozor-Rame rođen 1958. godine, žena iz Mostara rođena 1945. godine, muškarac iz Čapljine rođen 1942. godine i žena iz Mostara rođena 1938. godine.

Na bolničkom liječenju trenutno je 146 bolesnika, od kojih je 17 na invazivnoj i 6 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirana su  2.333 uzorka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 877: 638 iz Mostara, 45 iz Čapljine, 45 iz Čitluka, 36 iz Jablanice, 9 iz Stoca, 25 iz Neuma, 29 iz Prozor-Rame i 50 iz Konjica.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 611 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi su 4.973 rješenja. navodi se i informaciji kriznog taba Ministarstva zdravstva rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica21. Januara 2022.
virus-4835301_640.jpg

1min159

U COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u protekla 24 sata preminula su 4  bolesnika od kojih 1 iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, muškarac iz Čapljine rođen 1950. godine.

Na bolničkom liječenju trenutno je 139 bolesnika, od kojih je 16 na invazivnoj i 1 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirano je 1.167 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji pozitivnih je 482: 279 iz Mostara, 51 iz Čapljine, 58 iz Čitluka, 20 iz Jablanice, 14 iz Stoca, 42 iz Prozor-Rame, 2 iz Ravnog, 7 iz Neuma i 9 iz Konjica.

 Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 461 rješenje o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 4.530 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica20. Januara 2022.
virus-4835301_640.jpg

2min143

U protekla 24 sata u COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminula su 4  bolesnika iz Hercegovačko-neretvanskog kantona: muškarac iz Mostara rođen 1931. godine, muškarac iz Mostara rođen 1925. godine, muškarac iz Jablanice rođen 1948. godine i muškarac iz Mostara rođen 1937. godine.

 

Na bolničkom liječenju trenutno je 127 bolesnika, od kojih je 17 na invazivnoj i 3 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

 

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirano je 1.437 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 490: 304 iz Mostara, 61 iz Čapljine, 36 iz Čitluka, 16 iz Jablanice, 14 iz Stoca, 2 iz Prozor-Rame, 14 iz Neuma i 43 iz Konjica.

 

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 604 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 4.246 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica19. Januara 2022.
virus-4835301_640.jpg

1min159

U COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u protekla 24 sata preminulo je 5 bolesnika od kojih 4 iz Hercegovačko-neretvanskoggkantona: muškarac iz Mostara rođen 1943. godine, muškarac iz Mostara rođen 1932. godine, muškarac iz Mostara rođen 1937. godine i muškarac iz Mostara rođen 1942. godine.

Na bolničkom liječenju trenutno je 116 bolesnika, od kojih je 16 na invazivnoj i 6 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testiran je 1.321 uzorak. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 658: 435 iz Mostara, 75 iz Čapljine, 40 iz Čitluka, 15 iz Jablanice, 14 iz Stoca, 20 iz Prozor-Rame, 3 iz Ravnog, 19 iz Neuma i 37 iz Konjica.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 396 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 3.995 rješenja navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica18. Januara 2022.
virus-4835301_640.jpg

1min157

U COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u protekla 24 sata preminulo je 8  bolesnika od kojih 6 iz Hercegovačko-neretvanskog kantona: muškarac iz Mostara rođen 1951. godine, muškarac iz Mostara rođen 1939. godine, žena iz Mostara rođena 1952. godine, muškarac iz Neuma rođen 1962. godine, muškarac iz Čapljine rođen 1930. godine i muškarac iz Mostara rođen 1954. godine.

Na bolničkom liječenju trenutno su 132 bolesnika, od kojih je 13 na invazivnoj i 6 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirano je 1.200 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 440: 230 iz Mostara, 50 iz Čapljine, 67 iz Čitluka, 14 iz Jablanice, 26 iz Stoca, 18 iz Prozor-Rame, 4 iz Ravnog i 31 iz Konjica.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 340 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi su 3762 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica17. Januara 2022.
virus-4835301_640.jpg

1min157

U covid-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar tokom vikenda preminulo je 11 bolesnika, saopćeno je iz Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Herecgovačko-neretvanskog kantona (HNK).

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar na covid-19 testirano je 2285 uzoraka. U HNK pozitivnih je 712: 477 iz Mostara, 54 iz Čapljine, 38 iz Čitluka, 29 iz Jablanice, 35 iz Stoca, 14 iz Neuma, 49 iz Prozor-Rame, 1 iz Ravnog i 15 iz Konjica.

Na bolničkom liječenju trenutno su 132 bolesnika, od kojih je 18 na invazivnoj i 12 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 552 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 3555 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba.


RTV Jablanica14. Januara 2022.
virus-4835301_640.jpg

1min157

U protekla 24 sata u COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminula su 2 bolesnika: muškarac iz Ljubuškog rođen 1939. godine i muškarac iz Širokog Brijega rođen 1936. godine.

Na bolničkom liječenju trenutno je 125 bolesnika, od kojih je 18 na invazivnoj i 5 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirano je 1148 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 338: 214 iz Mostara, 31 iz Čapljine, 58 iz Čitluka, 5 iz Jablanice, 10 iz Stoca, 2 iz Ravnog i 18 iz Konjica.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 397 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 3.096 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica13. Januara 2022.
virus-4835301_640.jpg

1min153

U protekla 24 sata u COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminulo je 6 bolesnika od kojih 3 iz Hercegovačko-neretvanskog kantona: muškarac iz Mostara rođen 1940. godine, žena iz Neuma rođena 1934. godine i žena iz Konjica rođena 1953. godine.

Na bolničkom liječenju trenutno je 113 bolesnika, od kojih je 16 na invazivnoj i 7 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirano je 1187 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 349: 174 iz Mostara, 39 iz Čapljine, 47 iz Čitluka, 2 iz Neuma, 7 iz Jablanice, 15 iz Stoca, 54 iz Prozor-Rame i 11 iz Konjica.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 443 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 2813 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.