RTV Jablanica

RTV Jablanica16. Jula 2020.
grb-opcine-jablanica.gif

1min240

Nadležna općinska služba obavještava učenike i studente, korisnike stipendija za školsku/akademsku 2019/2020 godinu, koje dodjeljuje Općina Jablanica, da je danas (četvrtak 16.7.2020. godine), izvršena uplata stipendija za juni 2020. godine.

Općina Jablanica, u skladu sa Odlukom o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2019/2020 godinu, stipendira 320 učenika i studenata (159 studenata i 161 učenika).

Visina stipendija utvrđena je u mjesečnim iznosima, za studente 100,00 KM i za učenike 50,00 KM.


RTV Jablanica2. Jula 2020.
RTJ-logo.jpg

1min188

UGOVOR O NABAVCI ROBA 92/2020
Osnovni elementi zaključenog ugovora

UGOVOR O NABAVCI ROBA

NARUČILAC
JP “RTV JABLANICA”d.o.o. Jablanica

ISPORUČILAC
ROBERT’S PLUS d.o.o. Sarajevo

POSTUPAK NABAVKE
Konkurentski zahtjev

PREDMET UGOVORA
Nabavka AV opreme

VRIJEDNOST NABAVKE
12.900,00 KM bez PDV-a

ROK ISPORUKE
30 dana od potpisivanja ugovora

BROJ I DATUM UGOVORA
92/2020 od 18.06.2020.


RTV Jablanica19. Juna 2020.
grb-opcine-jablanica.gif

1min293

Nadležna općinska služba obavještava učenike i studente, korisnike stipendija za školsku/akademsku 2019./2020. godinu, koje dodjeljuje Općina Jablanica, da je danas (petak, 19.6.2020. godine) izvršena uplata stipendija za maj 2020. godine.

Općina Jablanica, u skladu sa Odlukom o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2019/2020 godinu, stipendira 320 učenika i studenata (159 studenata i 161 učenika).

Visina stipendija utvrđena je u mjesečnim iznosima, za studente 100,00 KM i za učenike 50,00 KM.

 


RTV Jablanica2. Juna 2020.
RTJ-logo.jpg

1min361

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1. b Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“, broj 39/14), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“  d.o.o.Jablanica, i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 73-13/2020 od 01.06.2020.godine, u postupku javne nabavke audio –video opreme direktor JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica je donio

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:73-13/2020 od 01.06.2020.godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1KP/20 – nabavka audio – video opreme, dodjeljuje se ponuđaču ROBERT’S PLUS doo Sarajevo, za ponuđenu cijenu 12.900,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti OVDJE.


RTV Jablanica24. Maja 2020.
bajram-2018.jpg

1min354

RTV Jablanica22. Maja 2020.
RTJ-logo.jpg

1min354
Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“, broj 39/14), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“  d.o.o. Jablanica, i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj:73-9/2020 od 21.05.2020.godine, u postupku javne nabavke audio –video opreme direktor JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica je donio

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:73-9/2020 od 21.05.2020.godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1KP/20 – nabavka audio – video opreme, dodjeljuje se ponuđaču AVC doo Sarajevo, za ponuđenu cijenu 12.800,00 KM bez PDV-a.

 

Odluku možete preuzeti OVDJE.