RTV Jablanica

RTV Jablanica12. Februara 2024.
grb-opcine-jablanica.gif

1min78

Obavještavaju se učesnici konkursa za stipendiju da je donesena i objavljena Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2023/2024. godinu (Konačna rang-lista). Odluka o dodjeli stipendija objavljena je na oglasnoj tabli Općine Jablanica i internet stranici: www.jablanica.ba.

Općina Jablanica će u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini stipendirati 158 studenata i 143 učenika.

Sa svakim kandidatom – korisnikom stipendije, Općinski načelnik zaključit će pojedinačni ugovor o stipendiji Općine Jablanica.
Potpisivanje Ugovora obavit će se u šalter sali općine Jablanica u periodu od 13.02.2024. godine do 15.02.2024. godine u vremenu od 8 do 15 sati. Obavještavaju se studenti i učenici da u navedenom periodu potpišu svoje Ugovore.

Učenici i studenti koji nemaju otvoren račun u nekoj od poslovnih banaka dužni su ga otvoriti i kopiju kartice ili potvrdu o otvorenom računu dostaviti finansijskoj službi Općine (Šalter sala – Šalter za informacije).

Za maloljetne stipendiste Ugovor će potpisati zakonski zastupnik – roditelj.


RTV Jablanica25. Januara 2024.
grb-opcine-jablanica.gif

3min113

36. sjednica Općinskog vijeća Jablanica biće održana u srijedu 31.1.2024. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
 2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a donesenih u 2023. godini
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2024. godinu – prijedlog
 4. Odluka o raspodjeli sredstava – transfer za sport iz Budžeta – Proračuna Općine Jablanica u 2024. godini – prijedlog
 5. Odluka o komunalnom redu – prijedlog
 6. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi – prijedlog
 7. Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2024. godini – prijedlog
 8. Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2024. godinu – prijedlog
 9. Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2024. godinu – prijedlog
 10. Odluka o utvrđivanju naknade RVI I grupe sa 100 % vojnog invaliditeta u 2024. godini – prijedlog
 11. Odluka o utvrđivanju prava i dodjeli pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna prehrana za majke dojilje u 2024. godini – prijedlog
 12. Odluka o utvrđivanju novčane naknade za prevoz i pomoć porodicama djece sa autizmom u 2024. godini – prijedlog
 13. Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe na hemodijalizi u 2024. godini – prijedlog
 14. Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe oboljele od celijakije u 2024. godini – prijedlog
 15. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m² korisne stambene površine na području općine Jablanica – prijedlog
 16. Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište – prijedlog
 17. Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom – lokalitet “Ostrožac” općina Jablanica – prijedlog
 18. Strategije za mlade općine Jablanica 2024.-2027. godina – nacrt
 19. Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2024. godinu – davanje saglasnosti
 20. Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u općini Jablanica 2024.-2026. godine – prijedlog
 21. Rasprava o inicijativi Vijeća za implementaciju za donošenje odluke o dodjeli prostorija na korištenje Sportskom savezu Općine Jablanica u okviru JP Sportski centar Jablanica”

RTV Jablanica23. Januara 2024.

2min111

Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnica “Elektrodistribucija” Mostar obavještava kupce električne energije da će ostati bez snabdijevanja električnom energijom, zbog planiranih radova ne elektroenergetskim objektima.

 

Četvrtak, 25.1.2024. godine

– trafo područje Grad I (dio ulica Jaroslava Černija i Željeznička) u vremenu od 08:30 do 09:00 sati

– trafo područje Holbih (dio ulice Željeznička) u vremenu od 09:30 do 10:00 sati

– trafo područje Sportska dvorana (dio ulica Željeznička i Bitka za ranjenike) od 11:00 do 11:30 sati

– trafo područje Spomen obilježje (dio ulica 1. Mart, Spomen muzej, Pere Bilića, Podbreška i Bitka za ranjenike) u vremenu od 12:00 do 12:30 sati.

 

Petak, 26.1.2024. godine 

– trafo područje Crnaje II, u vremenu od 08:30 do 09:00 sati

– trafo područje Željeznička stanica Ostrožac – dio naselja Ostrožac, u vremenu od 09:30 do 10:00 sati

– trafo područje Ostrožac – dio naselja Ostrožac, u vremenu od 10:30 do 11:00 sati.

 

U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.


RTV Jablanica18. Januara 2024.
BIHAMK2-1.png

3min171

Bosanskohercegovački auto-moto klub, u skladu sa Ugovorom sa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, obavezan je svim motorizovanim građanima koji posjeduju vozilo registrovano u Federaciji BiH pružiti maksimalno tri usluge pomoći na javnim cestama u toku godine.

Besplatne usluge pomoći na cesti mogu se dobiti pozivom na broj 1282 ili (033) 282-100,  i podrazumijevaju:

 1. Informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vožnju u Bosni i Hercegovini,
 2. Dvije tehničke usluge pomoći na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluge popravke manjeg kvara na vozilu), a najviše jednu u toku mjeseca,
 3. Ukoliko se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti, jednu uslugu prijevoza vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 t do baze SPI ili najbliže registrovane servisne radionice za opravku vozila ili do odgovarajućeg parkinga po zahtjevu/želji vlasnika na udaljenost od maksimalno 10 kilometara.

Vozilima koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima i prostorima za mirovanje mogu se pružiti besplatne usluge opravke vozila na licu mjesta s ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje, s tim da će prednost imati vozila koja trebaju pomoć na cesti, ali ista nemaju pravo na besplatne usluge prijevoza jer ne ometaju saobraćaj za druga vozila i učesnike u saobraćaju.

U slučaju značajnog povećanja poziva za pomoć na cesti, prednost će imati oni koji traže intervenciju na cesti većeg ranga u odnosu na javnu cestu nižeg ranga.

Prostorni obuhvat zone odgovornosti BIHAMK-a je područje sljedećih gradova i općina: Bihać,  Cazin,  Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša, Bužim; Tuzla, Kladanj, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Teočak, Ćelić, Srebrenik, Gračanica, Lukavac; Doboj Istok, Olovo, Zenica, Kakanj, Zavidovići, Žepče, Maglaj, Tešanj, Usora, Doboj Jug; Goražde, Prača, Ustikolina; Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje,  Donji Vakuf, Travnik, Novi Travnik; Konjic, Mostar, Jablanica,  Prozor/Rama; Stari Grad-Sarajevo, Centar-Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad-Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo, Ilijaš, Visoko, Breza, Vareš.

Molimo vas da odmah u telefonski imenik upišete sljedeće brojeve: 

BIHAMK – 1282, Policija – 122, Vatrogasci – 123, Hitna medicinska pomoć – 124.

Hvala!


RTV Jablanica10. Januara 2024.
grb-opcine-jablanica.gif

1min124

Obavještavaju se roditelji i učenici JU Osnovna škola „Suljo Čilić” Jablanica da su Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove i Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor Općine Jablanica izvršile obračun i uplatu sredstava na ime troškova prevoza učenika za decembar 2023. godine.