RTV Jablanica

RTV Jablanica26. Novembra 2021.
virus-4835301_640.jpg

3min8

U COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u posljednja dva dana preminulo je 5 bolesnika iz Hercegovačko-neretvanskog kantona: muškarac iz Čapljine rođen 1961. godine, muškarac iz Čitluka rođen 1940. godine, žena iz Mostara rođena 1962. godine, žena iz Prozora-Rame rođena 1942. godine i žena iz Mostara rođena 1973. godine.

 

Na bolničkom liječenju trenutno je 66 bolesnika, od kojih je 14 na invazivnoj i 3 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

 

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testiran je 701 uzorak. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 83: 51 iz Mostara, 2 iz Jablanice, 5 iz Čitluka, 8 iz Čapljine, 5 iz Stoca, 1 iz Ravnog, 6 iz Prozor-Rame, 2 iz Neuma i 3 iz Konjica.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori izdali su 62 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 988 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica26. Novembra 2021.
RTJ-logo.jpg

11min9

Osnovni elementi zaključenog ugovora

 UGOVOR O NABAVCI ROBA

 

 NARUČILAC

 JP “RTV  JABLANICA”d.o.o. Jablanica

 ISPORUČILAC

e&a media d.o.o. Olovo

POSTUPAK NABAVKE

 Direktni sporazum

PREDMET UGOVORA

 Nabavka računara i ATEM studija

VRIJEDNOST NABAVKE

5.900,00 bez PDV-a

ROK ISPORUKE

 30 dana od potpisivanja ugovora

BROJ I DATUM UGOVORA

 80-3/2021 od 02.06.2021.

 


RTV Jablanica25. Novembra 2021.
DSC_3294.jpg

1min20

U srijedu, 24. novembra 2021. godine, u Muzeju „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica otvorena je izložba „Bosna je našla svoj put“.  Radi se o izložbi Historijskog muzeja BiH koja je u Muzeju u Jablanici otvorena povodom 25.novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Putem dokumenata, fotografija i predmeta izložba govori o historijskim danima u kojima je održano zasjedanje ZAVNOBIH – a, 25. i 26. novembra 1943. godine, odlukama koje su usvojene i značaju koji su imale na historijske tokove.

Na svečanom otvaranju izložbe prisutnim gostima obratiil su se Azra Đelmo, direktorica Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica i Amar Karapuš, kustos Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Direktorica Đelmo je tom prilikom istakla važnost obilježavanja ovog datuma i ulogu koju u tome imaju muzeji koji baštine naslijeđe Drugog svjetskog rata.

Izložba ostaje otvorena do 30. 11. 2021. godine.


RTV Jablanica24. Novembra 2021.
20211124_122051_resized-1280x960.jpg

4min21

Danas je održana redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nakon poslaničkih pitanja, poslanici u Skupštini HNK su upoznati sa Odlukom Centralne izborne komisije o prestanku mandata poslanika u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona g. Nevenka Hercega, te sa Odlukom o verifikaciji mandata poslanika g. Dejanu Kvesiću.

Nakon dodatnog razmatranja usvojena je Strategija razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2021 – 2027 godina. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je u Prijedlog Strategije uvrstila više prijedloga koje su poslanici iznosili na raspravi o Nacrtu Strategije.

Strategija predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Kantona.

Strategijom razvoja kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, i ista je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta i programa javnih investicija kantona i dr.

Strategija razvoja kantona sadrži prioritete prostornog razvoja kantona i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Strategija razvoja kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je razmatrala Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim su preciznije definisane pojedine odredbe Zakona. Izmjene i dopune su usvojene uz prihvatanje određenih amandmana na Zakon.

Skupština je usvojila Zaključke kojim se prihvataju Nacrt Zakona o termoenergetskoj inspekciji i Nacrt Zakona o elektroenergetskoj inspekciji kao dobru osnovu za izradu prijedloga zakona i kojima je zadužena Vlada HNK da uvaži prijedloge koje su poslanici iznijeli tokom rasprave.

Skupština je usvojila Izmjenu i dopunu Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine kojom su izvršene promjene članova u skupštinskim komisijama, a koje se odnose na poslanike koji su u međuvremenu dobili mandate u Skupštini HNK.

Nakon održane rasprave o stanju u javnim zdravstvenim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu usvojeni su zaključci kojima se zadužuje Vlada HNK da hitno zatraži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine preduzimanje mjera na deblokadi računa Opće bolnice Konjic i  Doma zdravlja Konjic, kako bi se omogućila isplata plata zdravstvenim radnicima.

Skupština HNK je zatražila od Vlade FBiH da u što kraćem roku uputi u parlamentarnu proceduru Prijedlog Zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

Razmatrajući inicijative poslanika, Skupština HNK je donijela zaključak kojim se od Vlade HNK i nadležnog ministarstva traži izvještaj o realizaciji zaključka Skupštine HNK o preispitivanju dodijeljenih koncesija za izgradnju mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2.


RTV Jablanica24. Novembra 2021.
virus-4835301_640.jpg

1min20

U protekla 24 sata u COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminula su 2 bolesnika: muškarac iz Posušja rođen 1948. godine (Zapadnohercegovački kanton) i muškarac iz Mostara rođen 1946. godine (Hercegovačko-neretvanski kanton).

Na bolničkom liječenju trenutno je 78 bolesnika, od kojih je 16 na invazivnoj i 5 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirano je 539 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 119: 105 iz Mostara, 4 iz Jablanice, 4 iz Čitluka, 4 iz Čapljine, 1 iz Stoca i 1 iz Konjica.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 87 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 1088 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica24. Novembra 2021.
grb-opcine-jablanica.gif

3min15

Na osnovu Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica, predsjedavajući Emir Muratović sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će biti održana u utorak, 30.11.2021. godine u Kino-sali, sa početkom u 9 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
 2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a sa prethodne sjednice OV-a
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta- Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu – prijedlog
 4. Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2022. godinu- Nacrt
 5. Odluka o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu– Nacrt
 6. Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2022.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija– Nacrt
 7. Odluka o verifikaciji rezultata izbora za članove Podružnica i Savjeta Mjesnih zajednica na području općine Jablanica- prijedlog
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uspostavljanju Vijeća za konkuretnost Općine Jablanice- prijedlog
 9. Odluka o utvrđivanju javnog  interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže Donje Paprasko- prijedlog
 10. Program rada Općinskog načelnika za mandatni period
 11. Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2022. godine- prijedlog
 12. Program izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Jablanica za 2022. g.- prijedlog
 13. Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2022 . g.- prijedlog
 14. a) Zaključak o prethodnoj saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora JU “Dom za stara i iznemogla lica Jablanica“- prijedlog b) Zaključak o prethodnoj saglasnosti na imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora „Centar za socijalni rad Jablanica“ – prijedlog
 15. Zaključak o davanju saglasnosti u postupku dodjele koncesije  po prijedlogu  „Ribogojilište Neretva” d.o.o. Konjic– prijedlog
 16. Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (suvlasnik Bojan Mrkajić)- prijedlog
 17. Rasprava o inicijativi OO SDP BiH Jablanica za besplatan ultrazvuk i mamografiju za žene bez zdravstvenog osiguranja
 18. Rasprava o informacijama

 


RTV Jablanica23. Novembra 2021.
grb-opcine-jablanica.gif

1min31

Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini Stephen Kinloch Pichat, u utorak 23.11.2021. godine boravio je u službenoj nastupnoj posjeti Općini Jablanica i Općinskom   načelniku Damiru Šabanoviću.

Sastanku su, pored gospodina Pichata, ispred UNDP-a prisustvovale Božena Kaltak, voditelj ureda UNDP-a u Mostaru i Anita Vlašić, prevoditeljica, te Amela Muratović, Pomoćnik općinskog načelnika Općine Jablanica.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima i saradnji, kao i o mogućnostima za saradnju na realizaciji projekata u budućnosti.


RTV Jablanica23. Novembra 2021.
virus-4835301_640.jpg

1min29

U protekla 24 sata u COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminula su 2 bolesnika iz Zapadnohercegovačkog kantona: žena iz Ljubuškog rođena 1936. godine i muškarac iz Gruda rođen 1950. godine.

Na bolničkom liječenju trenutno je 79 bolesnika, od kojih je 16 na invazivnoj i 4 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirano je 489 uzoraka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 78: 44 iz Mostara, 2 iz Jablanice, 11 iz Čitluka, 4 iz Čapljine, 8 iz Stoca, 3 iz Konjica i 6 iz Prozor-Rame.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 88 rješenja o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 1158 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica22. Novembra 2021.
virus-4835301_640.jpg

2min28

U COVID-19 bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar tokom vikenda preminulo je 6 bolesnika od kojih 5 iz Hercegovačko-neretvanskog kantona: žena iz Čapljine rođena 1949. godine, žena iz Mostara rođena 1953. godine, muškarac iz Jablanice rođen 1963. godine, muškarac iz Mostara rođen 1957. godine i muškarac iz Mostara rođen 1953. godine i 1 iz Zapadnohercegovačkog kantona: muškarac iz Ljubuškog rođen 1936. godine. 

Na bolničkom liječenju trenutno je 76 bolesnika, od kojih je 15 na invazivnoj i 3 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno.

U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar testirana su 988 uzorka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 109: 90 iz Mostara, 4 iz Čapljine, 7 iz Jablanice, 2 iz Konjica, 3 iz Stoca, 1 iz Čitluka, 1 iz Ravnog i 1 iz Neuma.

Kantonalni i općinski sanitarni inspektori jučer su izdali 121 rješenje o samoizolaciji i izolaciji, a na snazi je 1236 rješenja, navodi se u informaciji Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.


RTV Jablanica22. Novembra 2021.
skupstina-grb.jpg

3min18

Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona biće održana u srijedu, 24.11.2021. godine, u sali Centra za kulturu u Mostaru sa početkom rada u 12:00 sati.

Na dnevnom redu sjednice će se između ostalog razmatrati:

• Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini HNK,
• Odluka o verifikaciji mandata poslanika u Skupštini HNK,
• Prijedlog Strategije razvoja za period 2021. – 2027. godina,
• Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu u HNK,
• Nacrt Zakona o termoenergetskoj inspekciji,
• Nacrt Zakona o elektroenergetskoj inspekciji.