JAVNE NABAVKE

RTV Jablanica24. Juna 2024.
RTJ-logo.jpg

1min66

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1. b Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“  d.o.o.Jablanica, i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj:125-13/2024 od 20.06.2024.godine, direktor JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:125-13/2024 od 20.06.2024.godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1/24 – Nabavka i montaža jednostranog, vanjskog Led Display-a, dodjeljuje se ponuđaču IMTEC doo Sarajevo, za ponuđenu cijenu 40.500,00 KM bez PDV-a.

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca


RTV Jablanica25. Januara 2022.
RTJ-logo.jpg

1min602

UGOVOR O NABAVCI ROBE, BROJ: 5-3/2022 OD 11.01.2022.GODINE

Osnovni elementi zaključenog ugovora

 

UGOVOR O NABAVCI ROBA

 

 

 

NARUČILAC

 

JP “RTV  JABLANICA”d.o.o. Jablanica

 

ISPORUČILAC

 

“MAKSUMIĆ- KOMERC” d.o.o. Konjic

 
 

POSTUPAK NABAVKE

 

Direktni  sporazum

 
 

PREDMET UGOVORA

 

Nabavka  goriva za službena vozila

 
 

VRIJEDNOST NABAVKE

 

2.403,42 KM bez PDV-a

 
 

ROK ISPORUKE

 

Sukcesivna isporuka, prema potrebama naručioca

 
 

BROJ I DATUM UGOVORA

 

5-3/2022 od 11.01.2022.

 

 


RTV Jablanica26. Novembra 2021.
RTJ-logo.jpg

11min685

Osnovni elementi zaključenog ugovora

 UGOVOR O NABAVCI ROBA

 

 NARUČILAC

 JP “RTV  JABLANICA”d.o.o. Jablanica

 ISPORUČILAC

e&a media d.o.o. Olovo

POSTUPAK NABAVKE

 Direktni sporazum

PREDMET UGOVORA

 Nabavka računara i ATEM studija

VRIJEDNOST NABAVKE

5.900,00 bez PDV-a

ROK ISPORUKE

 30 dana od potpisivanja ugovora

BROJ I DATUM UGOVORA

 80-3/2021 od 02.06.2021.

 


RTV Jablanica29. Januara 2021.

1min818

UGOVOR O NABAVCI ROBE,BROJ: 7-3/2021 OD 20.01.2021.GODINE

 

Osnovni elementi zaključenog ugovora

 

UGOVOR O NABAVCI ROBA

 

 

 

NARUČILAC

 

JP “RTV  JABLANICA”d.o.o. Jablanica

 

ISPORUČILAC

 

“MAKSUMIĆ- KOMERC” d.o.o. Konjic

 

POSTUPAK NABAVKE

 

Direktni  sporazum

 

PREDMET UGOVORA

 

Nabavka  goriva za službena vozila

 

VRIJEDNOST NABAVKE

 

2.332,00 KM

 

ROK ISPORUKE

 

Sukcesivna isporuka, prema potrebama naručioca

 

BROJ I DATUM UGOVORA

 

7-3/2021 od 20.01.2021.

 


RTV Jablanica2. Jula 2020.
RTJ-logo.jpg

1min1330

UGOVOR O NABAVCI ROBA 92/2020
Osnovni elementi zaključenog ugovora

UGOVOR O NABAVCI ROBA

NARUČILAC
JP “RTV JABLANICA”d.o.o. Jablanica

ISPORUČILAC
ROBERT’S PLUS d.o.o. Sarajevo

POSTUPAK NABAVKE
Konkurentski zahtjev

PREDMET UGOVORA
Nabavka AV opreme

VRIJEDNOST NABAVKE
12.900,00 KM bez PDV-a

ROK ISPORUKE
30 dana od potpisivanja ugovora

BROJ I DATUM UGOVORA
92/2020 od 18.06.2020.


RTV Jablanica2. Juna 2020.
RTJ-logo.jpg

1min1492

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1. b Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“, broj 39/14), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“  d.o.o.Jablanica, i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 73-13/2020 od 01.06.2020.godine, u postupku javne nabavke audio –video opreme direktor JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica je donio

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:73-13/2020 od 01.06.2020.godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1KP/20 – nabavka audio – video opreme, dodjeljuje se ponuđaču ROBERT'S PLUS doo Sarajevo, za ponuđenu cijenu 12.900,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti OVDJE.


RTV Jablanica22. Maja 2020.
RTJ-logo.jpg

1min1470
Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“, broj 39/14), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“  d.o.o. Jablanica, i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj:73-9/2020 od 21.05.2020.godine, u postupku javne nabavke audio –video opreme direktor JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica je donio

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:73-9/2020 od 21.05.2020.godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1KP/20 – nabavka audio – video opreme, dodjeljuje se ponuđaču AVC doo Sarajevo, za ponuđenu cijenu 12.800,00 KM bez PDV-a.

 

Odluku možete preuzeti OVDJE.


RTV Jablanica6. Maja 2020.
RTJ-logo.jpg

1min1384

JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica raspisalo je postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1KP/20 – Nabavka AV opreme, Obavještenje o nabavci broj:  3035-7-1-6-3-1/20 od 6.5.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 73-5/2020
Jablanica, 6.5.2020. godine

DIREKTOR
Almina Kurić, dipl. pravnik