UGOVOR O NABAVCI ROBA 92/2020

UGOVOR O NABAVCI ROBA 92/2020
Osnovni elementi zaključenog ugovora

UGOVOR O NABAVCI ROBA

NARUČILAC
JP “RTV JABLANICA”d.o.o. Jablanica

ISPORUČILAC
ROBERT’S PLUS d.o.o. Sarajevo

POSTUPAK NABAVKE
Konkurentski zahtjev

PREDMET UGOVORA
Nabavka AV opreme

VRIJEDNOST NABAVKE
12.900,00 KM bez PDV-a

ROK ISPORUKE
30 dana od potpisivanja ugovora

BROJ I DATUM UGOVORA
92/2020 od 18.06.2020.