UGOVOR O NABAVCI ROBA 80-3/2021

Osnovni elementi zaključenog ugovora

 UGOVOR O NABAVCI ROBA

 

 NARUČILAC

 JP “RTV  JABLANICA”d.o.o. Jablanica

 ISPORUČILAC

e&a media d.o.o. Olovo

POSTUPAK NABAVKE

 Direktni sporazum

PREDMET UGOVORA

 Nabavka računara i ATEM studija

VRIJEDNOST NABAVKE

5.900,00 bez PDV-a

ROK ISPORUKE

 30 dana od potpisivanja ugovora

BROJ I DATUM UGOVORA

 80-3/2021 od 02.06.2021.