UGOVOR O NABAVCI ROBE, BROJ: 5-3/2022 OD 11.01.2022.GODINE

UGOVOR O NABAVCI ROBE, BROJ: 5-3/2022 OD 11.01.2022.GODINE

Osnovni elementi zaključenog ugovora

 

UGOVOR O NABAVCI ROBA

 

 

 

NARUČILAC

 

JP “RTV  JABLANICA”d.o.o. Jablanica

 

ISPORUČILAC

 

“MAKSUMIĆ- KOMERC” d.o.o. Konjic

 
 

POSTUPAK NABAVKE

 

Direktni  sporazum

 
 

PREDMET UGOVORA

 

Nabavka  goriva za službena vozila

 
 

VRIJEDNOST NABAVKE

 

2.403,42 KM bez PDV-a

 
 

ROK ISPORUKE

 

Sukcesivna isporuka, prema potrebama naručioca

 
 

BROJ I DATUM UGOVORA

 

5-3/2022 od 11.01.2022.

 

 


Zadnje vijesti

1. Maja 2024.
10. Aprila 2024.
31. Marta 2024.