RTV Jablanica
Web

RTV Jablanica22. Decembra 2018.
grb-opcine-jablanica.gif

1min198

Na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite, Općinski načelnik je danas (22.12.2018.godine) donio Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području općine Jablanica.

Podsjećamo, stanje prirodne nesreće proglašeno je Odlukom općinskog načelnika 15.decembra zbog velikih snježnih padavina koje su zahvatile područje općine Jablanica te pričinile veliku materijalnu štetu.

U skladu sa Odlukom o prestanku stanja prirodne nesreće, Općinski štab civilne zaštite zadužen je da i dalje prati stanje na terenu i na bazi istog utvrđuje obim i potrebe za angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite.

Rukovodioci Općinskih službi za upravu, direktori Javnih ustanova čiji je osnivač općina Jablanica, Odlukom o prestanku stanja prirodne nesreće zaduženi su, da u okviru svojih redovnih djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne nesreće, a najkasnije do 28.12.2018. godine.


RTV Jablanica16. Decembra 2018.
nastava.jpg

1min214

Općinski štab civilne zaštite donio je Odluku o obustavi nastave u JU Osnova škola „Suljo Čilić“, JU Srednja škola Jablanica i JU Dječije „obdanište Pčelica“, u dane ponedjeljak 17.12. i utorak 18.12.2018. godine, a zbog nepovoljnih sigurnosnih uslova uzrokovanih velikim snježnim padavinama, te otežanog kretanja vozila i pješaka na području općine Jablanica.

Odluka o obustavi nastave donesena je na osnovu Odluke Općinskog štaba civilne zaštite općine Jablanica o proglašenju stanja prirodne nesreće izazvane velikim snježnim padavinama na području općine Jablanica, uz konsultacije sa direktorima Osnovne i Srednje škole, Dječijeg obdaništa i Ministarstva obrazovanja HNK.


RTV Jablanica16. Decembra 2018.
grb-opcine-jablanica.gif

1min171

Na prijedlog Općinskog Štaba Civilne zaštite, Općinski načelnik donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Jablanica.

Prema Odluci „proglašava se stanje prirodne nesreće na području općine Jablanica, izazvano usljed obilnih snježnih padavina koje su zahvatile područje općine Jablanica dana 14. i 15.12.2018. godine, te prouzrokovale velike probleme u svakodnevnim aktivnostima građana općine Jablanica.“

Prirodnom nesrećom obuhvaćeno je područje cijele općine Jablanica.

Odlukom je određeno da Štab civilne zaštite općine Jablanica rukovodi akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine Jablanica.

Služba civilne i protivpožarne zaštite, odlukom je zadužena da kontinuirano prati stanje na terenu, te Općinskom Štabu civilne zaštite predlaže mjere i aktivnosti koje će se poduzimati u cilju zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Odluka je stupila na snagu 15. decembra 2018. godine.


RTV Jablanica16. Decembra 2018.
grb-opcine-jablanica.gif

4min194

Odlukom o komunalnom redu i komunalnoj higijeni „Službeni glasnik općine Jablanica“ broj 4. od 5.07.2010. godine propisano je sljedeće:

Član 116.

Čišćenje snijega je obaveza svih preduzeća, samostalnih privrednika javnih ustanova i svih građana na području Općine Jablanica.

Član 117.

Uklanjanje snijega i leda sa javnih i saobraćajnih površina vrši pravno lice ovlašteno za poslove komunalne djelatnosti prema Programu i operativnom planu uklanjanja snijega. Program uklanjanja snijega donosi općinska služba nadležna za komunalne poslove najkasnije do 1. septembra tekuće godine za naredni zimski period. Operativni plan uklanjanja snijega i leda donosi pravno lice ovlašteno za poslove komunalne djelatnosti, a najkasnije do 1. novembra za nastupajuću zimsku sezonu. Planom se određuju prioriteti čišćenja snijega i leda ( školske ustanove, zdravstvene ustanove, prilazi javnim ustanovama, i dr….). Pravno lice ovlašteno za poslove komunalne djelatnosti je dužno redovno obavještavati Komunalnu inspekciju i organ PU odgovoran za bezbjednost saobraćaja o stanju javnih i saobraćajnih površina, te o mjerama preduzetim za izvršenje plana zimskog održavanja javnih i saobračajnih površina za vrijeme dok postoje nepovoljni vremenski uslovi.

Član 118.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih zgrada dužni su očistiti od snijega i leda trotoar ispred stambenih i poslovnih prostorija i u krugu upotrebnog zemljišta objekta, a zatim snijeg sakupiti sa trotoara prema ulici na takav način da se omogući nesmetan saobraćaj i prolaz pješaka i vozila. U ulicama gdje ne postoje izgrađeni trotoari i gdje ne postoji prostor određen za trotoar, snijeg se mora očistiti sa kolovoza/saobraćajnice i pristupa stambenim i poslovnim zgradama. Vlasnici objekata koji su izgrađeni u prostoru obuhvaćenim regulacionim planom, uz ulice dužni su na istim imati snjegobrane..

Član 119.

Uklanjanje snijega s trotoara i posipanje trotoara ispred zgrada u izgradnji ili ispred zgrade na kojoj se izvode građevinski radovi, vrši izvođač radova.

Član 120.

Uklanjanje snijega i leda sa slivnika i održavanje slivnika u ispravnom stanju vrši komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju.

Član 121.

Snijeg, led i ledenice sa krovova stambenih, stambeno-poslovnih zgrada a u cilju zaštite prolaznika, sigurnosti stanara ili same zgrade uklanjaju vlasnici ili korisnici tih zgrada preko upravitelja zgrada kome je dato povjerenje na održavanje. Snijeg, led, ledenice sa poslovnih zgrada uklanjaju njihovi korisnici. Skinuti snijeg, led ili ledenice sa krovova mora se ukloniti tako da ne ometa saobraćaj na saobraćajnici i pješačkim stazama.

Član 122.

Zabranjeno je:

  1. Iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašte i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare.
  2. bacanje snijega ispred zgrade na ulicu,
  3. zatrpavanje snijegom i ledom slivnika i šahtova,
  4. parkiranje vozila na saobraćajnicama uz trotoare i nad slivnicima i šahtovima, ukoliko su kolovoz i trotoari tako očišćeni od snijega i leda da omogućuju normalno odvijanje saobraćaja i prolaz pješaka.
  5. sankanje i klizanje na ulicama koje nisu određene za ove svrhe
  6. oštečivanje površina sa kojih se vrši uklanjanje snijega, leda ili ledenica.

RTV Jablanica13. Novembra 2018.
Davanje-krvi.jpg

1min204

Crveni križ općine Jablanica, u saradnji sa Službom za transfuziju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Akcija darivanja krvi će biti održana u ponedjeljak 19.11.2018. godine  u prostorijama Srednje škole Jablanica, od 10 do 12  sati.

iz Crvenog križa podsjećaju da krv mogu darivati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina, uz obavezno prilaganje jednog od identifikacijskih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš i sl.). Za sve davaoce obezbjeđeni su prigodni poklon paketi i ručak.

„Pozivamo Vas da dođete,  darujete krvi  i na taj način spasite ili produžite nekome život“, poručuju iz Crvenog križa općine Jablanica.


RTV Jablanica28. Septembra 2018.
Izbori-u-BiH-2018.jpg

3min177

Biračka mjesta na području Općine Jablanica 2018. godine

BM

Naziv biračkog mjesta
126A001 Jablanica-Podbrežje – Muzej Jablanica
126A002 Jablanica Trg oslobođenja – Kino Jablanica
126A003 Jablanica Stanica – Sportska dvorana Jablanica
126A004 Jablanica  Doljanka – SŠC Jablanica
126A005 Jablanica Gornja Kolonija – Blok samaca
126A006 Slatina – OŠ Slatina
126A007 Doljani – Društveni dom Doljani
126A008 Sovići – Društvene prostorije Sovići
126A009 Donje Paprasko – Kuća Bešić Alije
126A010 Ostrožac – OŠ Ostrožac
126A011 Šabančići – Kuća Ćosić Senada
126A012 Krstac – OŠ Krstac
126A013 Donja Jablanica – MZ Donja Jablanica
126A014 Glogošnica – OŠ Glogošnica
126A015 Mirke – MZ Mirke
126A016 Ravna – OŠ Ravna
126A017 Jablanica – Gornja Kolonija II – prostorije MZ
126A018 Lug – MZ Lug
126A019 Djevor – prostorije MZ
126A020 Jelačići – Zlate – prostorije Kluba radioamatera pored prostorija MZ
126A501 Glasanje u odsustvu i nepotvrđeni – SŠC Jablanica


RTV Jablanica28. Septembra 2018.
Izbori-u-BiH-2018.jpg

1min136

Općinska izborna komisija Jablanica obavještava građanke i građane Općine Jablanica, da je u cilju zaštite biračkog prava, dostupan spisak birača koji su se prijavili da na Općim izborima 2018. godine glasaju putem pošte.

Spisak birača je dostupan na oglasnoj ploči Općinske izborne komisije Jablanica i u Centru za birački spisak u Općini Jablanica, te zainteresovani mogu provjeriti da li se njihovo ime nalazi na spisku.

Komisiju možete kontaktirati na telefon 061/387-976, fax. 036/752-717, i e-mail: oik.jablanica@gmail.com.