RTV Jablanica

RTV Jablanica23. Decembra 2022.
grb-opcine-jablanica.gif

2min219

Pedsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je  24. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će biti održana u četvrtak, 29.12.2022. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9 sati.

Za sjednicu je  predložen slijedeći Dnevni red: 

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
4. Odluka o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
5. Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2023. g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – prijedlog
6. Odluka o privremenom finansiranju Općine Jablanica za period januar-mart 2023. godine – prijedlog
7. Odluka o donošenju i provođenju „Regulacionog plana Gornja Kolonija“ – prijedlog
8. Odluka o pristupanju izmjeni Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila – Viseći Most“ – prijedlog
9. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija – prijedlog
10. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija – prijedlog
11. Odluka o izmjeni sastava stručne Komisije za pitanja legalizacije građevina na području općine Jablanica – prijedlog
12. Godišnji plan rada Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
13. Plan korištenja javnih površina za 2023. godinu – prijedlog
14. Program izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Jablanica za 2023. g. – prijedlog
15. Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2023. g. – prijedlog
16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju OSP i FTTC Dragan selo (Ravna) – prijedlog
17. Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta – prijedlog
18. Rasprava o informacijama


RTV Jablanica21. Decembra 2022.
grb-opcine-jablanica.gif

1min222

Komisija za stipendije općine Jablanica obavještava učesnike Konkursa za stipendiju da je donesena i objavljena Privremena rang-lista za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2022/2023 godinu.

Privremena rang-lista objavljena je na oglasnoj tabli Općine Jablanica i internet stranici Općine: www.jablanica.ba

U roku od osam dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste, zaključno sa četvrtkom 29.12.2022. godine, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Službe za opću upravu (Šalter sala Općine).

Odluka o prigovoru je konačna.

Nakon isteka roka za prigovor, Općinski načelnik će razmotriti pristigle prigovore zajedno sa Komisijom te utvrditi konačnu rang-listu kandidata i donijeti Odluku o dodjeli stipendija.

 


RTV Jablanica7. Septembra 2022.
grb-opcine-jablanica.gif

1min310

Obavještavaju se građani, udruženja građana, mjesne zajednice, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti da će u petak, 16.09.2022. godine, u sali OV Jablanica biti održana javna prezentacija prijedloga Regulacionog plana „GORNJA KOLONIJA“ sa početkom u 11:00 sati.

Prezentaciju će održati Nosilac izrade Plana – IPSA Institut d.o.o. Sarajevo.

 

 

 

 


RTV Jablanica2. Septembra 2022.

1min347
Crveni križ općine Jablanica, u saradnji sa Službom za transfuziju krvi SKB Mostar, organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će biti održana u srijedu, 7. septembra 2022. godine, u vremenu od 10.00 do 12,00 sati, u prostorijama Srednje škole Jablanica.
Iz Crvenog križa mole davaoce krvi da sa sobom obavezno ponesu jedan od identifikacijskih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš i sl.).
Za sve davaoce krvi biće obezbjeđen zahvalni obrok.
“Pozivamo vas da dođete, darujete krv i na taj način nekome spasite ili produžite život”, poručuju organizatori.

RTV Jablanica1. Septembra 2022.
RTJ-logo.jpg

5min373

Predizborni program JP “RTV Jablanica” za Opće izbore u BiH 2022. godine biće realizovan kroz nekoliko segmenata:

  • Direktna / neposredna obraćanja političkih subjekata
  • Izborna hronika
  • Debatne emisije
  • Plaćeno političko oglašavanje 

DIREKTNA / NEPOSREDNA OBRAĆANJA POLITIČKIH SUBJEKATA biće emitovana radnim danima od 5. do 16. septembra 2022. godine u sljedećim terminima:

  • Program Radija Jablanica 2x (premijerno – 12:00 sati, reprizno – 18:30 sati)
  • Program TV Jablanica 2x (premijerno – 17:00 sati, reprizno – 20:30 sati)
  • Raspored emitovanja utvrđen je žrijebom
PONEDJELJAK 05.09.2022. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
UTORAK 06.09.2022. PLATFORMA ZA PROGRES
SRIJEDA 07.09.2022. KOALICIJA DRŽAVA – MIRSAD HADŽIKADIĆ – PZP, NB, ZELENI ZA DRŽAVU
ČETVRTAK 08.09.2022. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PETAK 09.09.2022. KOALICIJA DRŽAVA – MIRSAD HADŽIKADIĆ – PLATFORMA ZA PROGRES, NB
PONEDJELJAK 12.09.2022. DEMOKRATSKA FRONTA
UTORAK 13.09.2022. NAROD I PRAVDA
SRIJEDA 14.09.2022. STRANKA ZA BIH
ČETVRTAK 15.09.2022. SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH
PETAK 16.09.2022. NARODNI EVROPSKI SAVEZ

 

Predizborne aktivnosti političkih subjekata biće prezentovane u okviru IZBORNE HRONIKE, radnim danima u periodu od 02.09. do 30.09.2022. godine.

Termin emitovanja:

  • Program Radija Jablanica – 17:30 sati
  • Program TV Jablanica – 19:30 sati

Za učešće u DEBATNIM EMISIJAMA prijavilo se osam političkih subjekata, te je planirana realizacija tri debatne emisije u TV programu. Učesnici su utvrđeni žrijebom. Emisije će biti realizovane od 26. do 28.9.2022. godine sa početkom u 20.30 sati, a tonski snimak održane TV debate narednog radnog dana će biti emitovan u programu Radija Jablanica, sa početkom u 12 sati. 

TV

Učesnici debate

PONEDJELJAK 26.09.2022.

20:30h

1.      SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
2.      KOALICIJA DRŽAVA – MIRSAD HADŽIKADIĆ – PLATFORMA ZA PROGRES, NB
3.      SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH

UTORAK

27.09.2022.

20:30h

1.      NAROD I PRAVDA
2.      STRANKA ZA BIH
3.      DEMOKRATSKA FRONTA

SRIJEDA

28.09.2022.

20:30h

1.      STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
2.      PLATFORMA ZA PROGRES

Političkim subjektima će također biti omogućeno i plaćeno političko oglašavanje, 30 minuta sedmično po političkom subjektu, prema važećem cjenovniku JP “RTV Jablanica”.