ZAKAZANA 36. SJEDNICA OV JABLANICA

36. sjednica Općinskog vijeća Jablanica biće održana u srijedu 31.1.2024. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
 2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a donesenih u 2023. godini
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2024. godinu – prijedlog
 4. Odluka o raspodjeli sredstava – transfer za sport iz Budžeta – Proračuna Općine Jablanica u 2024. godini – prijedlog
 5. Odluka o komunalnom redu – prijedlog
 6. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi – prijedlog
 7. Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2024. godini – prijedlog
 8. Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2024. godinu – prijedlog
 9. Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2024. godinu – prijedlog
 10. Odluka o utvrđivanju naknade RVI I grupe sa 100 % vojnog invaliditeta u 2024. godini – prijedlog
 11. Odluka o utvrđivanju prava i dodjeli pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna prehrana za majke dojilje u 2024. godini – prijedlog
 12. Odluka o utvrđivanju novčane naknade za prevoz i pomoć porodicama djece sa autizmom u 2024. godini – prijedlog
 13. Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe na hemodijalizi u 2024. godini – prijedlog
 14. Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe oboljele od celijakije u 2024. godini – prijedlog
 15. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m² korisne stambene površine na području općine Jablanica – prijedlog
 16. Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište – prijedlog
 17. Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom – lokalitet “Ostrožac” općina Jablanica – prijedlog
 18. Strategije za mlade općine Jablanica 2024.-2027. godina – nacrt
 19. Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2024. godinu – davanje saglasnosti
 20. Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u općini Jablanica 2024.-2026. godine – prijedlog
 21. Rasprava o inicijativi Vijeća za implementaciju za donošenje odluke o dodjeli prostorija na korištenje Sportskom savezu Općine Jablanica u okviru JP Sportski centar Jablanica”