Direktor Uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove HNK posjetio Općinu Jablanica

Općinski načelnik Damir Šabanović i Pomoćnik načelnika u Službi za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Belma Ćemić održali su u utorak, 16.11.2021. godine sastanak sa predstavnicima Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK,  direktorom kantonalne Uprave Ivanom Leskom i stručnim savjetnikom Adelkom Krmekom.

Predstavnici Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK istakli su svoju spremnost da i u narednom periodu nastave saradnju na uspostavi Adresnog registra na području općine Jablanica, odnosno na nastavku  projekta obilježavanja objekata kućnim brojevima i nazivima ulica. Razgovarano je takođe i na temu realizacije projekta etažiranja kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području općine Jablanica, te evidentiranju etažnih jedinica u Zemljišnoj knjizi za općinu Jablanica, gdje bi općina Jablanica bila izabrana kao pilot projekat.

Sastanak je održan u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica.