JKP: VODA ISPRAVNA ZA PIĆE

Javno komunalno preduzeće “Jablanica“ d.d. u stečaju obavještava sve korisnike gradskog vodovoda Jablanica da je nalazom vode utvrđeno da je voda, sa fizičko – hemijskog i bakteriološkog stanovišta, ispravna i da se može nesmetano korisiti za sve potrebe.