Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos

Povodom Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (grafički dizajner) koji je objavljen 24.6.2022. godine, Nadzorni odbor JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica imenovao je Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos u sastavu:

  • Jasmin Buturović, dipl.pravnik
  • Kenan Šašić, dipl. žurnalista
  • Ermin Begović, bachelor komunikologije