Naredbe Federalnog štaba CZ od 22.3.2020. godine

Na snazi su dvije nove naredbe koje je danas donio Federalni štab civilne zaštite.

Prvom naredbom se zabranjuje kretanje i zadržavanje na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra na području Federacije BiH.

Naređeno je taksi vozačima na području Federacije BiH da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko – epidemioloških mjera koje podrazumjevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice), i za putnika i za vozača.

Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Drugom naredbom Federalnog štaba civilne zaštite naređuje se svim zdravstvenim ustanovama na području FBiH da otvore telefonske linije za građane, koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata, u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.

Za provođenje ove naredbe odgovorni su kantonalni štabovi civilne zaštite i kantonalni krizni štabovi zdravstva.