Obavještenje OIK Jablanica

Općinska izborna komisija Jablanica obavještava građanke i građane Općine Jablanica, da je u cilju zaštite biračkog prava, dostupan spisak birača koji su se prijavili da na Općim izborima 2018. godine glasaju putem pošte.

Spisak birača je dostupan na oglasnoj ploči Općinske izborne komisije Jablanica i u Centru za birački spisak u Općini Jablanica, te zainteresovani mogu provjeriti da li se njihovo ime nalazi na spisku.

Komisiju možete kontaktirati na telefon 061/387-976, fax. 036/752-717, i e-mail: oik.jablanica@gmail.com.