Obavještenje Općinskog štaba CZ vezano za Naredbu o zabrani kretanja van mjesta prebivališta

Općinski štab CZ obavještava građane općine Jablanica da je od Štaba CZ HNK hitno zatraženo uputstvo o primjeni Naredbe o zabrani kretanja građana van mjesta prebivališta.

Općinski štab CZ će do dobijanja uputstva izdavati propusnice pojedincima samo za slobodan protok roba i neophodnu medicinsku pomoć.