Organizovana obuka za vijećnike i uposlenike Općine Jablanica

Savez općina i gradova FBiH kroz projekat integriranog lokalnog razvoja ILDP, u saradnji sa UNDP-om danas je, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, organizovao jednodnevnu obuku na temu planiranja i upravljanja lokalnim razvojem.

Obuka, koja se organizuje u općinama koje su partneri u projektu ILDP, organizovana je za općinske vijećnike i uposlenike Općine Jablanica zadužene za navedene poslove.

Predavač je bila Hazima Pecirep, šef Odsjeka za ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo.