Penzije za novembar, 6. decembra

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za  novembar će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u ponedjeljak 6. decembra  2021. godine.

Prosječna samostalna penzija iznosi 489,66 KM, koju će primiti 355.054 korisnika.

Najniža penzija iznosi 382,18 KM, zagarantovana 478,91 KM, a najviša 2.174,48 KM.

Penziju za novembar će primiti ukupno 429.011 korisnika.

Potrebna sredstva za isplatu penzija za novembar, s uračunatim troškovima, iznose oko 195 miliona KM, saopćeno je iz Federalnog Zavoda za MIO/PIO.