POSJETA DELEGACIJE RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE OPĆINI JABLANICA

Nakon uspješne realizacije projekta CEB II (Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja) koji je implementiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa općinske vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a, u utorak 26.10.2021. godine Općinu Jablanica je posjetila delegacija Razvojne banke Vijeća Evrope, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i CRS-a, koja, na prijedlog PIU FBIH između 30 općina u Federaciji BiH, treba poslužiti kao primjer dobre prakse u saradnji i realizaciji Projekta CEB II.

Višečlanu delegaciju primio je Općinski načelnik Damir Šabanović zajedno sa koordinatoricom projekta Jasminkom Omanović. Nakon održanog sastanka izvršen je obilazak objekta zgrade socijalnog stanovanja na Gornjoj koloniji. Tokom obilaska objekta delegacija je posjetila i razgovarala sa  korisnicima objekta.

Vrijednost projekta za općinu Jablanica iznosila je oko 900.000,00 KM, od čega sredstva Razvojne banke CEB II iznose 715.705,95 KM, a  Općina Jablanica je učestvovala u sufinansiranju projekta u iznosu od oko 185.000,00 KM.