ROMSKA BAJKA – PREDSTAVA U OKVIRU JABLANIČKOG LJETA 2022

U sklopu manifestacije „Jablaničko ljeto 2022“, u srijedu 10.8.2022. godine, na platou Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“, biće odigrana predstava „Romska bajka“ sa početkom u 20.30 sati.

Predstava je nastala na osnovu dramatizacije romskih legendi koju je uradila Ljubica Ostojić. U predstavi igraju: Sara Kljajić, Emana Tabaković, Ajla Džiho, Almedina Mukabel, Ali Kamer Aksoy, Dino Gluhović, Haris Pašić, Teo Sandžaktar i Adnan Bratić, a predstavu je režirao Sead Đulić.

Predstava kroz svijet legendi otkriva nepoznatu kulturu Roma i ruši brojne predrasude prema njima, ukorijenjene u našem društvu.

Cilj predstave je upoznati, prije svega mlade ljude, sa kulturom, običajima, porijeklom i slično najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini i time doprinijeti njihovom boljem razumijevanju.

Predstava istovremeno razotkriva i neznanje i nepoznavanje ljudi koji žive tu, oko nas, što u suštini jeste izvor predrasuda i stvaranja stereotipa koje se kao mit prenose sa generacije na generaciju.

Predstava to razotkriva i poučava o bogatoj tradiciji i kulturi Roma.