U HNK uskoro obavezan predškolski odgoj i obrazovanje

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, po preporukama UNICEF-a i UNESCO-a, kreće u izradu zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji podrazumijeva da će predškolsko obrazovanje biti obavezno u narednom periodu – najavio je prije nekoliko dana resorni ministar, Rašid Hadžović. Po njegovim riječima, u toku je izrada zakona, kao i svih ostalih preduslova kako bi se predškolsko obrazovanje u HNK moglo realizovati.

Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH nalaže se obavezan predškolski program u godini pred polazak u školu za svako dijete, a najčešće se radi o 150 nastavnih sati raspoređenih na tri mjeseca. No, ova se odredba ne provodi svugdje, a takav slučaj je i u HNK.

BiH godinama bilježi negativan prirodni priraštaj. Zbog pada nataliteta smanjuje se i broj upisane djece u školama. Iz godine u godinu smanjuje se i broj prvačića u HNK.