Zakazana 28. sjednica OV Jablanica

28. sjednica Općinskog vijeća Jablanica biće održana u petak 28.04.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Autentično tumačenje odredbi člana 11. Odluke o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
4. Odluka o raspodjeli viška prihoda nad rashodima Budžeta Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu – prijedlog
5. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
6. Odluka o donošenju i provođenju Regulacionog plana ,,Gornja Kolonija” – prijedlog
7. Odluka o usvajanju Nacrta izmjene Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu ,,Vila – Viseći most”- prijedlog
8. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Etičke komisije časti – prijedlog
9. Odluka o izmjeni sastava stručne Komisije za pitanja legalizacije građevina na području općine Jablanica – prijedlog
10. Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka izbora predsjednika Nadzornog odbora JP ,,Sportski centar Jablanica” d.o.o Jablanica – prijedlog
11. Zaključak o davanju saglasnosti Udruženju logoraša Jablanica za korištenje zemljišta radi građenja – prijedlog
12. Rasprava o provjeri provedbe Programa rada Općinskog načelnika za mandatni period sa posebnim osvrtom na prethodnu kalendarsku 2022. godinu
13. Rasprava o informacijama