Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1. b Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“  d.o.o.Jablanica, i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj:125-13/2024 od 20.06.2024.godine, direktor JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:125-13/2024 od 20.06.2024.godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1/24 – Nabavka i montaža jednostranog, vanjskog Led Display-a, dodjeljuje se ponuđaču IMTEC doo Sarajevo, za ponuđenu cijenu 40.500,00 KM bez PDV-a.

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca