ZAKAZANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Pedsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je  24. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će biti održana u četvrtak, 29.12.2022. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9 sati.

Za sjednicu je  predložen slijedeći Dnevni red: 

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
4. Odluka o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
5. Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2023. g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – prijedlog
6. Odluka o privremenom finansiranju Općine Jablanica za period januar-mart 2023. godine – prijedlog
7. Odluka o donošenju i provođenju „Regulacionog plana Gornja Kolonija“ – prijedlog
8. Odluka o pristupanju izmjeni Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila – Viseći Most“ – prijedlog
9. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija – prijedlog
10. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija – prijedlog
11. Odluka o izmjeni sastava stručne Komisije za pitanja legalizacije građevina na području općine Jablanica – prijedlog
12. Godišnji plan rada Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
13. Plan korištenja javnih površina za 2023. godinu – prijedlog
14. Program izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Jablanica za 2023. g. – prijedlog
15. Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2023. g. – prijedlog
16. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju OSP i FTTC Dragan selo (Ravna) – prijedlog
17. Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta – prijedlog
18. Rasprava o informacijama