Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana  22. i člana 20a. Zakona o radu (,,Službene  novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica, člana 23. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Odluke Nadzornog odbora broj:2-1/2020 od 13.2.2020. godine, JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci

 

– Voditelj- spiker………………………………………………………………………….1 izvršilac

 

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

– SSS, IV stepen stručne spreme, društveni ili tehnički smjer

– 1 godina radnog iskustva u RTV djelatnosti

– kreativnost, komunikativnost i sklonost timskom radu

 

Opis poslova:

– interpretira novinarske i druge tekstove, marketinške poruke

– vodi žive ili snimljene emisije i programe (intervjue, diskusije, širok opseg govornih, muzičkih i kontakt programa)

– priprema specijalne programske sadržaje

 

Uz prijavu i kraću biografiju, na Oglas dostaviti:

– diplomu o završenoj SSS

– potvrdu o radnom iskustvu

– uvjerenje o državljanstvu

– izvod iz matične knjige rođenih

 

Prijave u originalu ili ovjerenim kopijama dostaviti lično ili na adresu:

JP “RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika – NE OTVARATI“

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Komisija će obaviti intervju u prostorijama Preduzeća, a o terminu će biti obavješteni pismeno.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Direktor

Almina Kurić, dipl.pravnik


Zadnje vijesti

1. Maja 2024.
10. Aprila 2024.
31. Marta 2024.