OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNOG OGLASA

Na osnovu Odluke direktora broj: 33/2020 od 26.02.2020. godine, JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica objavljuje

O B A V I J E S T

Poništava se Javni oglas za popunu radnog mjesta voditelj – spiker, 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci objavljen 25.2.2020. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na web stranici preduzeća – rtvjablanica.ba.
Eventualno pristigle prijave će biti vraćene kandidatima.