JAVNI OGLAS ZA RASPODJELU NOVČANIH SREDSTAVA U SVRHU RJEŠAVANJA STAMBENIH PITANJA BORAČKIH POPULACIJA

Komisija za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija raspisala je Javni oglas za raspodjelu novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih pitanja boračkih populacija u iznosu od 30.000,00 KM.

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju: članovi porodica šehida/poginulih, nestalih, umrlih branilaca/branitelja, ratni vojni invalidi, članovi porodica umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisani branioci i članovi porodica umrlih demobilisanih branilaca koji nemaju rješeno stambeno pitanje.

Novčana sredstva će se dodjeljivati korisniku sredstava kao kreditna i bespovratna u omjeru 70%:30% iznosa pojedinačno dodjeljenih sredstava.

Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave (od 27.6. do 27.7.2022. godine).

Obrazac zahtjeva za prijavu na Javni oglas može se preuzeti u šalter sali općine Jablanica (šalter broj 3 i info pult), udruženjima koja okupljaju boračke populacije i na web stranici općine Jablanica www.jablanica.ba.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem protokola općine Jablanica ili poštom.

Javni oglas možete preuzeti OVDJE.