Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos

Povodom Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (novinar) koji je objavljen 02.11.2023. godine, Nadzorni odbor JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica imenovao je Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos u sastavu:

  • Edi Kevrić, inžinjer grafičkog inžinjerstva i dizajna
  • Jasmin Buturović, dipl. pravnik
  • Kenan Šašić, dipl. žurnalista