Naredba Općinskog štaba CZ od 25.3.2020.

Danas je Općinski štab civilne zaštite, na hitnoj sjednici, donio naredbu kojom se zabranjuje rad privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija na području općine Jablanica.

JZU Dom zdravlja Jablanica naređeno je da organizuje pružanje hitnih stomatoloških usluga građanima.

Naredbom je takođe određen izolatorij – Dom Samaca, čiji je vlasnik Elektroprivreda Bosne i Hercegovine – podružnica Hidroelektrane na Neretvi Jablanica, za smještaj pacijenata koji nemaju uslove za kućni tretman (starije osobe bez nadzora, korisnici staračkog doma, pacijenti koji nemaju uslova u kući).