Proglašeno stanje prirodne nesreće na području općine Jablanica

Na prijedlog Općinskog Štaba Civilne zaštite, Općinski načelnik donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Jablanica.

Prema Odluci „proglašava se stanje prirodne nesreće na području općine Jablanica, izazvano usljed obilnih snježnih padavina koje su zahvatile područje općine Jablanica dana 14. i 15.12.2018. godine, te prouzrokovale velike probleme u svakodnevnim aktivnostima građana općine Jablanica.“

Prirodnom nesrećom obuhvaćeno je područje cijele općine Jablanica.

Odlukom je određeno da Štab civilne zaštite općine Jablanica rukovodi akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine Jablanica.

Služba civilne i protivpožarne zaštite, odlukom je zadužena da kontinuirano prati stanje na terenu, te Općinskom Štabu civilne zaštite predlaže mjere i aktivnosti koje će se poduzimati u cilju zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Odluka je stupila na snagu 15. decembra 2018. godine.