OBJAVLJEN KONKURS ZA OPĆINSKE STIPENDIJE

Na osnovu Odluke o stipendijama Općine Jablanica, Komisija za stipendije raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj 2023/2024 godini.

Općina Jablanica će učenicima i studentima dodijeliti sljedeći broj stipendija po kategorijama: 

Kategorija 1: Studenti svi aplikanti stipendija
Kategorija 2: Učenici srednjih škola 20 stipendija
Kategorija 3: Učenici srednjih škola aktivni i zaslužni članovi sportskih organizacija 10 stipendije
Kategorija 4: Učenici srednjih škola iz porodica korisnika boračke zaštite 20 stipendija
Kategorija 5: Učenici iz reda romske nacionalne manjine svi aplikanti stipendija
Kategorija 6: Učenici koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom i upisali su prvi razred JU “Srednja škola Jablanica” kao i ostali učenici upisani u JU “Srednja škola Jablanica” koji su prethodni razred završili odličnim uspjehom svi aplikanti stipendija
Kategorija 7: a) Učenici upisani u  JU “Srednja škola Jablanica” čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja,

b) Učenici upisani u neku drugu srednju školu, čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja, a imaju prebivalište na području Općine Jablanica.

svi aplikanti stipendija

Broj stipendija u kategorijama 1, 5, 6 i 7 zavisit će od broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove predviđene Odlukom o stipendijama.

Visina stipendija utvrđena je u mjesečnim iznosima, za studente 160,00 KM i za učenike 80,00 KM.

Prijava na konkurs se podnosi na posebnom obrascu. Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti dokumenta kojima dokazuje ispunjavanje uslova i kriterija predviđenih odlukom o stipendijama i naznačiti za koju kategoriju konkuriše. Kandidat (podnosilac prijave) može konkurisati samo za dvije kategorije, za koje smatra da su za njega najpovoljnije.

Kompletan sadržaj Konkursa nalazi se na Oglasnoj tabli Općine Jablanica, a može se preuzeti i na službenoj web stranici Općine Jablanica.

Konkurs je otvoren od  10. novembra 2023. godine do 11. decembra 2023. godine.

Prijava se predaje u Šalter sali Općine. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave i dokumentacija neće se uzimati u razmatranje, niti je dozvoljeno dopunjavanje iste poslije isteka roka za konkurs.

Za dodatne informacije i uputstva vezana za popunjavanje prijava na konkurs i prikupljanje potrebne dokumentacije kandidati se mogu obratiti u Šalter salu Općine.


Zadnje vijesti

1. Maja 2024.
10. Aprila 2024.
31. Marta 2024.