RASPISAN JAVNI KONKURS ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE JABLANICA

Na osnovu Odluke o općinskim javnim priznanjima i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu javnih priznanja, Komisija za javna priznanja Općinskog vijeća Općine Jablanica raspisala je Javni konkurs za predlaganje kandidata za dobitnike Javnih priznanja u 2024. godini u povodu obilježavanja 22. februara- Dana općine Jablanica:

  1. Povelja sa zlatnim grbom općine Jablanica
  2. Plaketa sa zlatnim grbom općine Jablanica
  3. Zahvalnica sa zlatnim grbom općine Jablanica

Pozvani su građani pojedinačno ili grupno, Općinsko vijeće, Općinski načelnik, tijela državne vlasti, ustanove, privredna društva, nevladine organizacije i druge pravne osobe da, u skladu sa Odlukom o općinskim javnim priznanjima, Komisiji za javna priznanja dostave obrazloženu inicijativu za dodjelu Javnog priznanja u 2024. godini, a prema kriterijima za dodjelu javnih priznanja navedenim u Javnom konkursu.

Inicijativa za dodjelu jednog od javnih priznanja dostavlja se u pismenom obliku i sadrži sljedeće:

  • upitnik za prijavu na Javni konkurs za dodjelu javnog priznanja,
  • ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja,
  • oblast iz koje se predlaže,
  • obrazloženje prijedloga,
  • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,
  • tačno naznačeno i opisano djelo, rad i uspjeh zbog kojih se predlaže.

Upitnik za prijavu na Javni konkurs za dodjelu javnog priznanja, objavljen je na web stranici Općine Jablanica – www. jablanica.ba, a može se preuzeti i u Šalter sali Općine Jablanica.

Javni konkurs za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja je objavljen 14.11.2023. godine i ostaje otvoren zaključno sa 14.12.2023. godine

Incijative za dodjelu javnih priznanja koje budu podnesene izvan roka za podnošenje ili budu nepotpune u pogledu sadržaja, neće se razmatrati.

Incijativa odnosno prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se putem pošte na adresu „Općina Jablanica – Ul. Pere Bilića br. 15. sa naznakom „Komisiji za javna priznanja“, ili  putem Šalter sale općine Jablanica.

Kompletan sadržaj Javnog konkursa nalazi se na Oglasnoj tabli Općine Jablanica kao i na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).


Zadnje vijesti

1. Maja 2024.
10. Aprila 2024.
31. Marta 2024.