ZAKAZANA 35. SJEDNICA OV JABLANICA

35.  Sjednica Općinskog vijeća Jablanica biće održana u četvrtak, 28.12.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
4. Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2024. godinu – prijedlog
5. Odluka o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2024. godinu– prijedlog
6. Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2024. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija – prijedlog
7. Odluka o privremenom finansiranju Općine Jablanica za period januar-mart 2024. godine – prijedlog
8. Odluka o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica – prijedlog
9. Odluka o utvrđivanju interesa za izgradnju Trga Alije Izetbegovića – prijedlog
10. Godišnji plan rada Općine Jablanica za 2024. godinu – prijedlog
11. Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Jablanica – prijedlog
12. Program obavljanja individualnih komunalnih djelatnosti na području općine Jablanica za 2024. godinu – prijedlog
13. Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (Josipović Luka) – prijedlog
14. Rasprava o Informaciji o saradnji sa drugim općinama, međunnarodnoj saradnji i saradnji sa dijasporom