admin

admin10. Juna 2018.
vatr1.jpg

3min1752

Nakon provedene procedure, te više održanih sastanaka i ostvarenih kontakata Općinskog načelnika i Službe civilne i protivpožarne zaštite sa rukovodstvom Udruženja inženjera i tehničara Federacije BiH, te nakon sastanka u martu ove godine, održanog u Jablanici sa devetočlanom delegacijom iz Turske, koju je predvodio zamjenik Generalnog direktora Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske dr.sc. Ahmet Ipek, dana 12.04.2018. godine, Generalni direktorat za šumarstvo je donio Odluku da općini Jablanica dodjeli (besplatno) vatrogasna vozila i drugu opremu za zaštitu od požara, a prema specifikaciji koja je priložena uz Pismo o donaciji.

Pored vatrogasnog vozila MAN TGM 18-290, interventnog vozila (pick-up) marke FORD RANGER XLT i mini bagera, donirana su sredstva veze (uključujući instalaciju i montažu) kao što su: ručne radio stanice, mobilne radio stanice, fiksne radio stanice, radio relejni uređaji, vatrootporna odjeća za šumske požare, vatrogasne naprtnjače, uređaji za navigaciju i dvogledi.
Vatrogasno vozilo marke MAN TGM 18-290 dupla kabina, snage 213 kW, sa pogonom 4×4, opremljeno je spremnikom vode od 4000 litara, 500 litara pjene, vatrogasnim topom, dva brza navalna vitla sa elektronamotavanjem, a vatrogasno vozilo za brze intervencije marke FORD RANGER snage motora 118 kW, opremljeno je visokotlačnim modulom, rezervoarom vode od 300 litara i spremnikom pjene od 25 litara i brzim navalnim vitlom. Vatrogasna vozila su potpuno nova i nisu ranije korištena.
Vrijednost donirane opreme iznosi preko 400.000,00 KM.
Služba civilne i protivpožarne zaštite se zahvaljuje Generalnoj direkciji za šumarstvo Republike Turske, kao i svima onima koji su pomogli u realizaciji projekta doniranja vatrogasne opreme među kojima su: UŠIT- Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH, Šumarstvo Srednjeneretvansko Mostar, Šumarstvo Prenj Konjic, Federalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Špedicija „San“ Jablanica, J.K.P. „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica, Elektrofak d.o.o. Jablanica i drugi.


admin10. Juna 2018.
plaza7.jpg

1min2612

Preduzeće „Marlovprom“ d.o.o. Široki Brijeg, odnosno podizvođač J.K.P. „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica, završili su radove na uređenju plaže na Jablaničkom jezeru u MZ Slatina u dužini od 180 m.

Ovim radovima izvršeno je betoniranje prilaznog puta do plaže, iskop, šalovanje i betoniranje zidova na platou plaže, betoniranje stepenica, ravnanje i nasipanje plaže, rasvjeta i postavljenje klupa na plaži.
Ovaj projekat sufinansirali su Općina Jablanica i Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, a ukupna vijednost radova iznosi 26.746,20 KM.


admin10. Juna 2018.
s2-1280x960.jpg

2min1469

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, u četvrtak 07.06.2018. godine, Općinski načelnik Salem Dedić sa saradnicima, održao je radni sastanak sa predstavnicima preduzeća „Komar“-tvornica gipsa, z.d.d. iz Donjeg Vakufa, koja se bavi proizvodnjom i prodajom mineralne sirovine gipsa, kreča i cementa, a koji su pismom namjere izrazili poslovno interesovanje za sticanje koncesionog prava ležišta gipsa u Sovićima.

Sastanak je održan na inicijativu predstavnika Preduzeće Komar – Tvornica gipsa, z.d.d. Donji Vakuf koji su pismom namjere izrazili zainteresiranost za eksploataciju rude gipsa čije se ležište nalazi na području općine Jablanica u MZ Sovići.
Na sastanku je dogovorena dalja poslovna saradnja i upućeno pismo podrške ispred Općine Jablanica kad se tiče same podrške Općine Jablanica u obezbjeđenju potrebnih informacija o investiranju, prednostima, pogodnostima i olakšicama, zatim obezbjeđenje neophodnih dozvola i svega onoga što je u nadležnosti općinskog organa uprave, te zajedničke saradnje sa nedležnim Ministarstvom privrede u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u čijoj je nadležnosti dodjela koncesija eksplotacije energetskih i drugih mineralnih sirovina.
Inače, tvornica gipsa „Komar“ je prepoznatljivo preduzeće koje je vodeći proizvođač gipsa u ovom dijelu Evrope, te ekskluzivni dobavljač za sve proizvođače gipsanih maltera na području Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.


admin10. Juna 2018.
2.jpg

1min1601

U sklopu ekološke kampanje koju provodi Udruga „Visit Blidinje“ uz podršku općina Tomislavgrad, Jablanica i Posušje, te njemačke razvojne agencije GIZ kroz projekat  EU Pro Local, stotinu učenika Osnovne škole „Suljo Čilić“ Jablanica, uz podršku Općine Jablanica, proveli su akciju čišćenja i sakupljanja otpada na određenim lokacijama u Parku prirode Blidinje s ciljem prevencije daljnjeg zagađanje ovog prostora, bogatog endemskim vrstama jedinstvenim u svijetu.

Djeca su ovom prilikom naučila da je zaista malo potrebno da se napravi promjena na bolje. U okviru ove akcije održana su i tri predavanja iz oblasti ekologije, opasnosti u prirodi i planini, te flore i faune u Parku prirode Blidinje.

Ovom prilikom organizatori su izrazili veliku zahvalnost Općinskom načelniku Salemu Dediću, njegovim pomoćnicima, službama i javnim ustanovama koje su podržale ovu kampanju, kao i nastavnicima i koorinatorima O.Š.“Suljo Čilić“ Jablanica, a posebnu zahvalnost su iskazali svim učenicima koji su dali ogroman doprinos realizaciji ove aktivnosti.