Održana 33. sjednica Općinskog vijeća Jablanica

33. sjednica Općinskog vijeća Jablanica održana je u četvrtak, 02.11.2023. godine u Sali za sjednice, sa početkom u 9 sati.

Nakon razmatranja informacije o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a i informacije o realizaciji zaključaka OV-a, vijećnici su donijeli Odluku o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Gornja Kolonija“. Donesen je zaključak o Odluci o komunalnom redu, a utvrđen je i Nacrt Odluke o zbrinjavanju animalnog otpada.

Na sjednici je donesena i Deklaracija o osudi agresije Izraela na Palestinu.

Vođena je rasprava o informacijama

  • Informacija o izvršenju Budžeta za period I-IX 2023. godine
  • Informacija o poduzimanju i provođenju planiranih mjera čišćenja i zaštite okoline
  • Informacija o stanju fasada, trotoara, dvorišta, parkinga, plaža, parka, trim staze i drvoreda

Sjednica je završena u 11,45 sati, a istoj je prisustvovalo 18 vijećnika.

 


Zadnje vijesti

1. Maja 2024.
10. Aprila 2024.
31. Marta 2024.